دوشنبه 25 تير 1403      10:04
 
 
Text/HTML


 

آمار بازدید
ایران کد

معرفی ایران کد

 
ایران‌‌کد یا نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا، نظامی است که با تدوین اطلاعات کالاها و خدمات امکان شناسایی موجودیت‌های زنجیره تأمین را فراهم می‌کند و جریان اطلاعات در زنجیره را تسهیل می‌نماید. اين نظام در پي ايجاد زبان مشترك ميان عرضه‌كنندگان كالا و خدمات، مشتريان و به طور کلی عوامل درگیر در حوزه کالا و خدمات در سطح ملی است. ایران‌کد با تولیدات، ابزارها و تسهیلاتی که در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد بستری برای تسهیل مدیریت کالا و خدمات فراهم می‌کند. ایران‌کد چارچوب‌هایی برای بیان کالاها در سطح لازم از جزئیات ارائه می‌دهد.
 

مدارك لازم جهت ثبت‌نام در سيستم ايران‌كد

 

اشخاص حقوقي

 
آگهي تأسيس
روزنامه رسمي و آخرين تغييرات (داراي اعتبار)
پروانه بهره‌برداري (براي شركتهاي توليدي)
پروانه ساخت (شركتهاي توليد مواد غذايي، دارويي و بهداشتي آرايشي)
تذكر:شركتهاي توزيع‌كننده اقلام فوق (داراي برند) ملزم به ارايه پروانه ساخت توليدكننده كالا به همراه موافقت ايشان مبني بر درج شماره پروانه ساخت بر روي بسته‌بندي محصولات مذكور مي‌باشند.
كارت بازرگاني (براي واردكنندگان و صادركنندگان)
تذكر:واردكنندگان به دو دسته تقسيم مي‌شوند يك دسته كالاي وارده را با برند مشخص به بازار عرضه مي‌نمايند و ضرورت دارد كالاي وارداتي اين دسته از طريق پرتال مركز اطلاع‌رساني شود، در اين ارتباط لازم است مجوز اتحاديه‌هاي توزيعي مرتبط (جواز كسب توزيعي) از ايشان اخذ گردد. دسته دوم واردكنندگاني هستند كه توزيع‌كننده كالاي وارداتي نبوده و صرفاً بعنوان واسطه اين كالاها را در اختيار توزيع‌كنندگان قرار مي‌دهند، براي اين دسته از واردكنندگان نبايد اطلاع‌رساني روي پرتال مركز صورت گيرد.
كارت ملي مدير عامل
فيش واريزي هزينه‌هاي ثبت نام به حساب مركز
آگهي ثبت علامت تجاري (برند) براي توزيع‌كنندگان كالا
 
 
 

اشخاص حقيقي

 
جواز كسب (براي اعضاي صنوف)
پروانه بهره‌برداري (براي توليدكنندگان عضو وزارت صنايع)
كارت ملي صاحب جواز كسب يا پروانه بهره‌برداري
آگهي ثبت علامت تجاري (برند) براي توزيع‌كنندگان كالا
پروانه ساخت (توليدكنندگان مواد غذايي، دارويي و بهداشتي آرايشي)
تذكر:توزيع‌كنندگان اقلام فوق (داراي برند) ملزم به ارايه پروانه ساخت توليدكننده كالا به همراه موافقت ايشان مبني بر درج شماره پروانه ساخت بر روي بسته‌بندي محصولات مذكور مي‌باشند.
فيش واريزي هزينه‌هاي ثبت نام به حساب مركز
كارت بازرگاني (براي واردكنندگان و صادركنندگان)
تذكر:واردكنندگان به دو دسته تقسيم مي‌شوند يك دسته كالاي وارده را با برند مشخص به بازار عرضه مي‌نمايند و ضرورت دارد كالاي وارداتي اين دسته از طريق پرتال مركز اطلاع‌رساني شود، در اين ارتباط لازم است مجوز اتحاديه‌هاي توزيعي مرتبط (جواز كسب توزيعي) از ايشان اخذ گردد. دسته دوم واردكنندگاني هستند كه توزيع‌كننده كالاي وارداتي نبوده و صرفاً بعنوان واسطه اين كالاها را در اختيار توزيع‌كنندگان قرار مي‌دهند، براي اين دسته از واردكنندگان نبايد اطلاع‌رساني روي پرتال مركز صورت گيرد.
توجه:اطلاعات محصولات آن دسته از متقاضيان كه جهت دريافت، تجديد و يا تمديد مجوز از سازمانهاي صادركننده اقدام نموده‌اند پس از ارايه مجوز دريافتي از سازمانهاي ذيربط بر روي پرتال مركز اطلاع‌رساني خواهد شد