يکشنبه 30 ارديبهشت 1403      08:02
 
 
مدارک ثبت اختراع

 مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع ؛

 
متقاضی اعم از اینکه حقیقی یا حقوقی ازقبیل؛شرکتها، دانشگاهها، مؤسسات و پژوهشگاهها باشند باید مدارکی که هویت و موجودیت آنها را اثبات کند راضمیمه اظهارنامه نمایند .
 

شخص حقیقی:
 

1-    مدارک مثبت هویت مالک و یا مالکین حقیقی به تعداد مالک، به صورت مجزا به ازای هر مالک (کپی شناسنامه و  کپی کارت ملی)
2-    مدارک مثبت هویت مخترع و یا مخترعین به تعداد مخترعین  ، به صورت مجزا به ازای هر اختراع (کپی شناسنامه و  کپی کارت ملی)
3-    رسید پرداخت هزینه
4-    درصورت وجود نماینده قانونی "وکالتنامه معتبر" انتخاب شود
5-    مدارک مثبت هویت درخواست کننده ابلاغ
 
 

شخص حقوقی:

 
6-    مدارک مثبت هویت مالک یا مالکین حقوقی با شرایط فوق
2- مدارک مثبت هویت مخترع و یا مخترعین با شرایط فوق
3- رسید پرداخت هزینه
4- درصورت وجود نماینده همانند فوق عمل گردد
5- مدارک مثبت هویت دریافت کننده ابلاغ
6- آگهی تأسیس
7- آگهی آخرین تغییرات

 

فروش برند،خريد برند،فروش علامت،خريد علامت،برند فروشي،خريد علامت تجاري،علامت تجاري فروشي،فروش علامت تجاري،فروش برند تجاري،خريد برند تجاري،برند تجاري فروشي،ثبت برند تجاري،مدارك لازم جهت ثبت،ثبت علائم تجاري،ثبت علامت تجاري،هزينه ثبت،اداره ثبت علائم تجاري،هزينه ثبت،طبقه بندي،خريد نام تجاري،فروش نام تجاري،ثبت برند تجاري،ثبت برند،ثبت علائم،ثبت نشان تجاري،مالکيت صنعتي،نام تجاري فروشي،خريد و فروش،نقل و انتقال،اضافه کالا،مخترع،مدارك لازم جهت ثبت برند،تمديد،مدارك لازم جهت ثبت علامت تجاري،ثبت طرح صنعتي،مدارك لازم جهت ثبت اختراع،اختراع،ثبت اختراع،طرح شبنم،ثبت طرح شبنم،مدارك لازم جهت ثبت طرح شبنم،كالاهاي مشمول طرح شبنم،كارت بازرگاني،ثبت كارت بازرگاني،مدارك لازم جهت ثبت كارت بازرگاني