دوشنبه 25 تير 1403      09:04
 
 
Text/HTML


 

آمار بازدید
مدارک ثبت شرکت

قابل توجه متقاضیان گرامی تاسیس شرکتها و موسسات غیر تجاری : (قوانین جدید ثبت شرکتها)

جهت ثبت تاسیس انواع شرکتها و موسسات غیر تجاری علاوه بر اوراق مربوطه مدارک ذیل الزامی است:    کپی شناسنامه تمامی اعضاء هیات مدیره ، سهامداران ، بازرسین برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی .

    کپی کارت ملی تمامی اعضاء هیات مدیره ، سهامداران ،بازرسین برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی .

    کپی کارت پایان خدمت تمامی افراد ذکور متولد سال 1338 به بعد اعضای هیات مدیره ، بازرسین برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی ( در صورتی که افراد مذکور فاقد کارت پایان خدمت می باشند ارائه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی می باشد .)

    ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.

    اقرار نامه رسمی کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی براینکه اشتغال به هیچگونه شغل دولتی ندارند و هیچگونه ممنوعیت موارد صدر الاشعار برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت وجود ندارد . در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

    اقرار نامه رسمی مدیر عامل مبنی بر اینکه همزمان مدیر عاملی هیچ شرکت دیگری را به عهده ندارد . و نخواهد داشت . در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

    اقرار نامه رسمی بازرس یا بازرسان مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی یا سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت سهامي خاص :


1- دو برگ اظهارنامه شركت سهامي خاص و تكميل آن و امضاي ذيل اظهارنامه توسط كليه سهامداران.

2- دو جلد اساسنامه شركت سهامي خاص وامضائ ذيل تمام صفحات آن توسط كليه سهامداران .

3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين كه به امضاي سهامداران و بازرسين رسيده باشد.

4- دو نسخه صورتجلسه هيات مديره كه به امضائ مديران منتخب مجمع رسيده باشد.

5- تصویر برابر اصل شده شناسنامه كليه سهامداران و بازرسين.

6- ارائه گواهي پرداخت حداقل ٣٥% سرمايه شركت از بانكي كه حساب شركت در شرف تاسيس در آنجا باز شده است.

تذكر: در صورتيكه مقداري از سرمايه شركت اورده غير نقدي باشد (اموال منقول و غير منقول ارائه تقويم نامه كارشناس رسمي دادگستري الزامي است ودر صورتي كه اموال غيرمنقول جز سرمايه شركت قرارداده شود ارائه اصل سند مالكيت ضروري است .

7- ارائه مجوز در صورت نياز بنابه اعلام كارشناس اداره ثبت شركتها.

شیوه نامه ایجاد و ثبت شرکتهای دانش بنیان

 

جهت دیدن متن کامل آیین نامه ثبت شرکتهای دانش بنیان اینجا را کلیک نمایید