ثبت طرح صنعتي,ثبت طرح هاي صنعتي,طرحهاي صنعتي,طرح صنعتي,ثبت مدل,ثبت نمونه صنعتي,ثبت کالاي صنعتي,شکل صنعتي,اداره ثبت طرح صنعتی,مدارک ثبت طرح صنعتی,هزینه ثبت طرح صنعتی,sabt,tarh sanati,sabt tarh sanati اقامه دعوی طرح صنعتی
يکشنبه 30 ارديبهشت 1403      08:02
 
 
اقامه دعوی طرح صنعتی

اقامه دعوای ابطال گواهینامه طرح صنعتی

 

وفق ماده 103 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هر ذينفع مي‌تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد طي دادخواستي ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (20) و (21) قانون رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده، پديدآورنده واقعي آن طرح يا قائم مقام قانوني او نيست.

 

دادخواست مقرر در اين ماده بايد داراي ضمائم زير باشد:

 

1-       اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛

 

2-     رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها؛

 

3-     وكالت نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.

 

ابطال طرح صنعتی ثبت شده و رأی نهایی دادگاه

 

وفق ماده 104 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هرگاه ثبت طرح صنعتي باطل شود، از تاريخ ثبت، باطل تلقي مي‌شود. رأي نهايي دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ مي‌گردد و مرجع مذكور آن را ثبت و به هزينه محكوم‌له، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن در روزنامه رسمي منتشر مي‌كند. محكوم‌له مي‌تواند مخارج مزبور را درجزء خسارت از محكوم عليه مطالبه كند. آگهي مذكور شامل مشخصات طرح صنعتي و ذكر خلاصه‌اي از مفاد رأي نهايي دادگاه در اين خصوص خواهد بود.