دوشنبه 25 تير 1403      09:04
 
 
Text/HTML


 

آمار بازدید
مدارك لازم , جهت صدور مجوز واردات مواد اوليه غذايي , آشاميدني , آرايشي و بهداشتي

مدارك لازم , جهت صدور مجوز واردات مواد اوليه غذايي , آشاميدني , آرايشي و بهداشتي :
 

جهت ورود كالاهاي مشمول ماده 16 قانون مواد خوراكي , آشاميدني , ارايشي و بهداشتي كه برطبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگاني , ورود آنها بلامانع مي باشد. ابتدا متقاضي مدارك ذيل را تكميل و ارائه مي نمايد:
 
1 -     اصل پيش فاكتور(پروفروما)‌ , بانضمام دو برگ تصوير آن .
 2-     اصل اوراق ثبت سفارش تكميل شده بانظمام يك برگ تصوير صفحه اول آن
3- آناليز معتبر مرتبط با پروفرم كالا شامل مشخصات كامل فيزيكي , شيميائي و در صورت لزوم , مشخصات ميكروبي
 4-   پيش نمونه درصورت لزوم
5- درصورت داشتن سابقه ورود كالا با همان مشخصات قبلي ( توليد كننده و آناليز كالا )‌, تصوير پيش فاكتور سابقه , ضميمه ميگردد ( در حال حاضر سابقه 2 سال قابل قبول است )‌چنانچه كالا (‌اسانس , رنگ , مواد افزودني و نگهدارنده ) در يك واحد توليدي خاص مورد مصرف دارد مي بايستي تصوير پروانه ساخت , كه نام كالاي فوق در آن درج گرديده باشد , نيز ارائه گردد . پس از بررسي آناليز و مطابقت آن با استانداردهاي ملي يا منابع معتبر خارجي از قبيل WHO و BP.USP و غيره , مجوز ورود , صادر خواهد شد.
 

  مدارك لازم , جهت صدور مجوز ترخيص مواد اوليه غذايي , آشاميدني , آرايشي و بهداشتي

 
  جهت صدور مجوز ترخيص , متقاضي مي بايست , مدارك زير را تكميل و به اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي و يا ادارات نظارت تابعه ارائه نمايد:
  1-     فاكتور كالا ( بانضمام يك برگ تصوير آن )‌
2-    اصل نسخه دوم متقاضي (‌ نسخه دوم پروفرم تاييد شده در مرحله ورود )‌
3-     اصل گواهي بهداشت و قابليت مصرف مرتبط با فاكتور , كه به تاييد مقامات ذيصلاح بهداشتي كشور مبداء رسيده و ممهور به مهر سفارت جمهوري اسلامي ايران باشد.
4-    اصل برگ آناليز , بانضمام يك برگ تصوير آن
 پس از بررسي مدارك و كنترل كليه مشخصات , از گمرك ورودي اقدام به نموئه برداري گرديده و به همراه برگ آناليز تاييد شده , به آزمايشگاهاي كنترل غذا و دارو , ارسال تا پس از مطابقت نمونه با آناليز مربوطه , مجوز مصرف صادر گردد.
  ضوابط ورود كالاهاي فرآيند شده غذايي , آرايشي و بهداشتي :
 
مدارك مورد نياز :

الف – ارائه اوراق ثبت سفارش
 ب – ارائه اصل فرمولاسيون , با آناليزكالا , به مهر و امضاي توليد كننده , حاوي مطالب زير :
 
1-           با تاريخ جديد صادر شده و حاوي كليه اطلاعات علمي مورد نياز باشد .
2-         درج نوع و شماره استاندارد بكار رفته در توليد كالا
 
ج- ارائه اصل پروفرم با امضاي توليد كننده 
د- ارائه اصل گواهي بهداشت و قابليت مصرف در كشور مبداء , با تائيد سفارت جمهوري اسلامي , در هنگام ترخيص با مشخصات ذيل :
 
1-             شماره و تاريخ فاكتور
2-            نام و مشخصات كامل كالا به همراه شماره سري ساخت
 
ه- هر واحد از كالاهاي واردات , داراي مشخصات زير به فارسي باشد :
  تاريخ توليد و انقضاء , سري ساخت , فرمولاسيون , كشور توليد كننده و درصورت لزوم , دستور مصرف .
 
تبصره :‌ در صورتيكه كالاهاي وارداتي , درايران داراي استاندارد ملي باشد , بايد فرمولاسيون كالا , حداقل منطبق با استاندارد ملي بوده و چنانچه در موارد خاص , براي كالاي وارداتي , استاندارد ملي تدوين نشده باشد , لازم است اطلاعات كامل و دقيق , توسط وارد كننده , ارائه و موضوع در كميته علمي مربوطه , بررسي و تصميم گيري شود.