دوشنبه 25 تير 1403      08:04
 
 
Text/HTML


 

آمار بازدید
مجوز ترخیص مواد غذایی آرایشی بهداشتی

صدور مجوز ترخيص

 
 الف ) در صورتيکه متقاضي، توليد کننده بوده و محموله، داراي مجوز ورود از وزارت بهداشت (گشايش) باشد.
پس از بررسي فاکتور و گواهي بهداشت در صورت وجود سابقه معتبر (گواهی انطباق کالا)، مجوز ترخيص همراه با مصرف              (پیوست شماره 9) و در صورت عدم وجود سابقه ضمن اخذ تعهد نامه عدم مصرف کالا (پيوست شماره 10) مجوز ترخيص مشروط به عدم مصرف (پیوست شماره 11) صادر خواهد شد. 

ب ) در صورتيکه متقاضي، بازرگان باشد.
 
1- اگر دارای انبار ثابت و تأیید شده توسط وزارت بهداشت بوده و دارای مسئول فنی قانونی باشد و همچنین با یکی از 
آزمایشگاه های همکار غیردولتی وزارت بهداشت دارای قرارداد آزمایش نمونه محموله های وارداتی باشد همانندکارخانه تولیدی می تواند از مزایای سابقه ورود بهره مند شود.
2- اگر مسئوليت محموله را يک واحد توليدي که داراي پروانه ساخت براي مصرف آن ماده اوليه باشد بر عهده بگيرد                            (پيوست  شماره 12) و رسماً موضوع را اعلام نمايد همانند روش الف ترخيص براي آن واحد توليدي صورت مي پذيرد در غير اينصورت ابتدا نمونه برداري توسط دانشگاه مربوطه انجام و پس از مطابقت نمونه با ضوابط و

ويژگيهاي مورد تأييد وزارت بهداشت مجوز ترخيص و مصرف همزمان صادر خواهد شد. 
 
تبصره 1 : در صورتیکه متقاضی داراي مجوز ورود از وزارت بازرگاني باشد يا اگر کالا بدون موافقت اوليه اظهار شده باشد فاکتور و گواهي بهداشت و نام و درصد مواد متشکله بر اساس ضوابط جاري و مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بررسي و موضوع طبق روش الف يا ب قابل اقدام خواهد بود. (کليه ضوابط جاري وزارت بهداشت در زمان ترخيص لازم الاجراء است).
 
تبصره 2 :  نظارت بر محموله از نظر بهداشتی و انجام نمونه برداری بر عهده دانشگاه ناظر بر گمرک ورودی است.
 
تبصره 3 :  در صورت هرگونه تخلف از طرف واردکننده مربوطه مراتب می بایست به وزارت بازرگانی نیز اعلام گردد.
 
تبصره 4: به منظور جلوگیری از خرده فروشی، در حال حاضر مواد اولیه شامل ادویه جات، بادام زمینی، دانه قهوه، پودر قهوه و کاکائو صرفاً برای واحدهای تولیدی که دارای پروانه ساخت جهت مصرف یا بسته بندی مواد مذکور می باشند و همچنین بازرگانانی که دارای قرارداد با یکی از کارخانه های یاد شده می باشند با ارائه تعهد مطابق پیوست شماره 12 و قرارداد مربوطه
 
صدور مجوز ترخیص بلامانع است. بدیهی است لیست اقلام جدید به طور سالیانه از طرف اداره کل اعلام می شود.
 
الف-3) صدورگواهی انطباق کالا : 
 
پس از ارسال نمونه به آزمايشگاه در صورت مطابقت با ضوابط و ويژگيهاي مورد تأييد وزارت بهداشت گواهی انطباق کالا طبق فرم پيوست صادر خواهد شد.(پیوست شماره 7)
 
ب: مواد اوليه ای که مشمول ثبت منبع هستند
 
مواد اوليه مشمول ثبت منبع: در حال حاضر برای واردات توسط تولیدکنندگان عبارتند از چای و ژلاتین و برای واردات توسط بازرگانان شامل اسيد سيتريک- اسانس مصنوعی یا مشابه طبیعی- رنگ مصنوعي- بتاکاروتن- پودر کاکائو- روغن جانشين کره کاکائو- چاي-   شير خشک صنعتي- ژلاتين- کره و ريز مغذي ها شامل ويتامين هاي محلول در آب، ويتامين هاي محلول در چربي، املاح و پرميکس مي باشد.
 
ب-1) مراحل بررسي و  صدور مجوز گشايش (ورود) 
 
1. اخذ مدارک توسط دبيرخانه در صورت مطابقت با چک ليست پيوست 3. (در صورت هرگونه نقص مدارک،            پرونده قابل ثبت نخواهد بود)
2. بررسي و تأييد پروفرما توسط کارشناس که حداقل شامل 1- شماره 2-تاريخ پروفرما 3- نام کامل کالا 4- نام شرکت توليدکننده 5- نام کشور توليد کننده 6- وزن يا تعداد کالا 7- مبدأ حمل8- نام خریدار 9- نام تجاری بوده و 
مي بايست در سربرگ شرکت توليد کننده يا شرکت هاي ذينفع صادر شود .
3. بررسی ها و مطابقت درخصوص( تاریخ اعتبار منبع و محصول ثبت شده ، نام محصول، نام تجاری محصول( در صورت وجود) ، نام شرکت تولیدی و نام کشور تولیدکننده) می بایست توسط کارشناس بر اساس اطلاعات موجود در بانک اطلاعات پروانه های بهداشتی ورود ثبت شده توسط اداره کل در پایگاه اینترنتی www.fdo.ir صورت پذیرد.
4. کليه شرايط عمومي و اختصاصي برروي سه نسخه پروفرما درج و امضاء مي شود  (پیوست شماره 8) که دو نسخه از آن پس از تأييد مدير حوزه به متقاضي عودت داده شده و ساير مدارک به عنوان سابقه بايگاني مي شوند.
 
ب-2) مراحل بررسي و صدور مجوز ترخيص 
 
1. اخذ مدارک توسط دبيرخانه در صورت مطابقت با چک ليست پيوست 4. (در صورت هرگونه نقص مدارک،            پرونده قابل ثبت نخواهد بود)
2. بررسي مدارک توسط کارشناس
-  مطابقت 1- نام محصول 2- نام تجاري (در صورت وجود) 3- نام شرکت توليدي 4- نام کشور توليد کننده                    5- تأييد تاريخ اعتبار آن بر اساس اطلاعات موجود در بانک اطلاعات پروانه هاي بهداشتي واردات ارائه شده توسط اداره کل در پايگاه اينترنتي www.fdo.ir  
-  کارشناس صادر کننده مجوز ترخيص بايستي گواهي بهداشت ، فاکتور ، Packing list و تصوير گواهي مبدأ                 پروانه بهداشتي واردات، مستندات تاريخ توليد و انقضاء و سري ساخت ونسخه دوم پروفرم را با هم مطابقت دهد.
-  مبلغ 2 در هزار کل قيمت ريالي کالاي وارداتي بايد به حساب تعيين شده در خزانه داري کل که قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملي می باشد، واریز گردد.
-  در برخي موارد ممکن است  کالاي يک پروفرم يکجا وارد نشده و طي چند مرحله حمل و نقل و ترخيص گردد               (Partial shipment) (حداکثر 12 ماه) در اين حالت نسخه دوم پروفرم پس از هر مرتبه صدور مجوز ترخيص با کسر ميزان ترخيص شده از ميزان پروفرم به متقاضي عودت ميگردد تا آخرين مرحله واردات کل مقدار پروفرم، ابطال گردد. بديهي است در اينصورت در هر مرحله تصوير پروفرم بايستي در بايگاني نگهداري شود.
-  بررسي شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در پروفرم و باقی ماندن 2/1 زمان ماندگاری کالا از زمان اظهار به گمرک،
در زمان ترخیص.
- در صورتیکه در زمان صدور مجوز گشایش پروانه بهداشتی ورود دارای اعتبار بوده است صدور مجوز ترخیص طبق این دستورالعمل حتی در صورت عدم اعتبار پروانه بهداشتی ورود توسط معاونت غذا و دارو مربوطه حداکثر 12 ماه پس از صدور مجوز گشایش بلامانع است.
 
 

صدور مجوز ترخيص :
 

الف- در صورتيكه تكميل قسمت دوم پروانه بهداشتي ورود بر عهده معاونت غذا و دارو دانشگاه هاي تفويض اختيار شده باشد ، مجوز ترخيص مشروط به عدم مصرف (پیوست شماره 11)  صادر و پس از نمونه برداری و انجام آزمایش توسط آزمايشگاه مورد تأييد وزارت بهداشت در صورت مطابقت با ضوابط و ویژگیهای مورد تأیید نسبت به تكميل قسمت دوم                           پروانه بهداشتي ورود و صدور مجوز مصرف (پیوست شماره 7) اقدام گردد.
 
تبصره 1:  چنانچه متقاضي بازرگان باشد تعهد نامه عدم مصرف (پیوست شماره 10) مي بايست محضري گردد.
تبصره 2 : در زمان انجام نمونه برداری شرایط انبار می بایست بررسی و مورد تأیید قرار گیرد.
تبصره 3 : پس از تکمیل قسمت دوم پروانه بهداشتی ورود ، ضمن نگهداری سوابق رونوشت پروانه مذکور می بایست حتماً جهت درج در پرونده شرکت مورد نظر به اداره کل ارسال گردد.
ب – در صورتيكه قسمت دوم پروانه بهداشتي ورود تكميل شده باشد، مجوز ترخيص همراه با مصرف (پیوست شماره 9)                  صادر خواهد شد.
 
تذكر :
1. در صورت داشتن سابقه 6 ماهه انجام آزمون معتبر از يكي از دانشگاه هاي تفويض اختيار شده و همچنين در صورت تكميل قسمت دوم پروانه بهداشتي ورود، صدور مجوز ترخيص و مصرف بلامانع مي باشد. در غير اينصورت همزمان با صدور مجوز ترخيص محموله نمونه برداري انجام و جهت انطباق كالا با ضوابط و ويژگي هاي مورد تأييد به آزمايشگاه ارسال خواهد شد.
2. در زمان صدور مجوز ترخيص کارشناس پرونده ، فاکتور و تصويرآن و سري ساخت هاي ارسالي به گمرک ، گواهي بهداشت محموله وپروفرما را در صورت تأييد به منظور مطابقت با ضوابط جاري ضمن درج تاريخ و نام و نام خانوادگي امضاء نمايد.
3. بعد از صدور مجوز ترخيص کارشناس صادر کننده مجوز بايستي پروفرم وگواهي بهداشت مرتبط بامحموله را ابطال نمايد.
4. کليه مدارک بايستي به زبان انگليسي باشد. درصورت نياز به ترجمه بايستي اين امر توسط دارالترجمه رسمي صورت پذيرد.
5. پس از تکميل فرم واردات مواد اوليه با کد مدرک PEI/F-025، گزارش عملکرد به صورت ماهانه بايد به  اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ارسال گردد  تا در ارزيابي عملکرد سالانه دانشگاه ها مدنظر قرار گیرد.
 
ب-3) صدورگواهی انطباق کالا. 
 
       در صورت ارسال نمونه به آزمايشگاه و اعلام مطابقت با آناليز، گواهی انطباق کالا و مجوز مصرف توسط وزارت بهداشت صادر خواهد شد.      
 
 
ج: محصولات فرآیند شده  
 
ج-1) مراحل بررسی و صدور مجوز گشایش :
 
کلیه محصولات فرآیند شده به جز تمبرهندی که آماده عرضه و مصرف هستند مشمول ثبت منبع بوده، صدور مجوز ورود و ترخیص آنها در دانشگاهها تفویض اختیار شده منوط به داشتن پروانه بهداشتی ورود می باشد.
 
1. اخذ مدارک توسط دبيرخانه در صورت مطابقت با چک ليست پيوست 5 و 19 .(در صورت هرگونه نقص مدارک،            پرونده قابل ثبت نخواهد بود)
2. كليه شرايط عمومي و اختصاصي بر روي سه نسخه پروفرما درج و امضاء مي شود (پیوست شماره 13) كه دو نسخه از آن پس از تأييد مدير حوزه به متقاضي عودت داده شده و ساير مدارك به عنوان سابقه بايگاني مي شوند.
3. کلیه مدارک ارائه شده می بایست دارای مهر و امضاء مسئول فنی شرکت باشد.
4. در هنگام صدور مجوز ورود توسط دانشگاه های تفویض اختیار شده در چک لیست (درخواست ورود محصولات فرآیندشده آرایشی و بهداشتی)، ارائه اصل پروانه های بهداشتی (بند3-7) الزامی بوده و ارائه بندهای (3-4)، (3-5) و (3-6) الزامی نمی باشد.
 
ج-2) مراحل بررسی و صدور مجوز ترخيص :
 
1. اخذ مدارک توسط دبيرخانه در صورت مطابقت با چک ليست پيوست 6 و 20. (در صورت هرگونه نقص مدارک،            پرونده قابل ثبت نخواهد بود
2. بررسي و تأييد پروفرما توسط کارشناس شامل 1- شماره پروفرما 2-تاريخ پروفرما 3- نام کامل کالا 4- نام شرکت توليدکننده 5- نام کشور توليد کننده 6- وزن يا تعداد کالا 7- مبدأ حمل 8- نام خریدار  9- نام تجاری محصول  10- شرایط نگهداری (در صورتیکه نیاز به شرایط نگهداری خاصی دارد) بوده و مي بايست در سربرگ شرکت توليد کننده يا شرکت هاي ذينفع صادر شود.
3. کلیه مدارک ارائه شده می بایست دارای مهر وامضاء مسئول فنی شرکت باشد.
4. در هنگام صدور مجوز ترخیص توسط دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض اختیار شده در چک لیست پیوست 20(درخواست مجوز ترخیص محصولات فرآیندشده آرایشی و بهداشتی)، ارائه اصل پروانه های بهداشتی ( بند 3-14) الزامی بوده و ارائه بندهای (3-11)، (3-12) الزامی نمی باشد.
 
مواردي که کارشناس صادر کننده مجوز ترخيص بايستي مدنظر قرار دهد:
1. مطابقت نام شرکت متقاضي واردات با نام وارد کننده مندرج در پروانه بهداشتي ورود
2. مطابقت مندرجات تصوير پروانه بهداشتي ورود ارائه شده از طرف شرکت با بانک اطلاعات پروانه هاي بهداشتي ورود صادر شده توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  
3. بررسي تاريخ اعتبار پروانه بهداشتي ورود، بديهي است در صورت پايان يافتن تاريخ اعتبار پروانه بهداشتي ورود مدارک بايستي به اداره کل ارسال شود و از شمول تفويض اختيار خارج ميباشد. لازم به ذکر است در صورتیکه شرکت وارد کننده مجوز گشایش را در زمان اعتبار پروانه بهداشتی ورود از معاونت غذا و دارو مربوطه اخذ نموده باشد صدور مجوز ترخیص (حداکثر 6 ماه  پس از صدور مجوز گشایش) طبق این دستورالعمل حتی  در صورت پایان یافتن تاریخ اعتبار پروانه بهداشتی ورود توسط معاونت های غذا و  داروی ذیصلاح بلامانع است. 
4. بررسي گواهي فعالیت نمايندگي بازرگاني ارائه شده از نظر تاريخ اعتبار و مطابقت نام وارد کننده، نوع محصول وارداتي و 
نام تجاري مندرج در آن با مدارک ارائه شده توسط متقاضي .
5. کارشناس بررسي کننده مجوز ورود بايستي  متن پروانه بهداشتي ورود شرکت را دقیقاً مطالعه نماید زيرا در بعضي از موارد  شرايطي در آن درج شده است که بايد لحاظ گردد .
6. مشخصات کالاهاي مندرج در فاکتور بايستي با مندرجات پيوست پروانه بهداشتي ورود مطابقت داشته باشد.
7. کارشناس صادر کننده مجوز ترخيص بايستي گواهي بهداشت ، فاکتور ، Packing list و تصوير گواهي مبدأ پروانه بهداشتي ورود ، گواهي نمايندگي شرکتهاي خارجي ، مستندات تاريخ توليد و انقضاء و سري ساخت ونسخه دوم پروفرم را با هم مطابقت دهد.
8. مبلغ 2 در هزار کل قيمت ريالي کالاي وارداتي بايد به حساب تعيين شده در خزانه داري کل، قابل پرداخت در کليه شعب                 بانک ملي پرداخت گردد.
9. در برخي موارد ممکن است  کالاي يک پروفرم يکجا وارد نشده و طي چند مرحله حمل و نقل و ترخيص گردد (حداکثر طی مدت 6 ماه) (Partial shipment) در اين حالت نسخه دوم پروفرم پس از هر مرتبه صدور مجوز ترخيص با کسر ميزان ترخيص شده از ميزان پروفرم به متقاضي عودت ميگردد تا آخرين مرحله واردات کل مقدار پروفرم ، ابطال گردد. بديهي است در اينصورت در هر مرحله تصوير پروفرم بايستي در بايگاني نگهداري شود.
10. بررسي شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در پروفرم در صورت وجود در غير اينصورت ضوابط مورد تأييد.
11. 3/2 زمان ماندگاری محصول در زمان اظهار به گمرک می بایست باقی مانده باشد.
 

صدور مجوز ترخيص:
 

پس از بررسي مدارک در صورت کامل و مورد تأييد بودن ، مجوز ترخيص به صورت ذيل صادر شود: 
 
الف - در صورتيکه تکميل قسمت دوم پروانه بهداشتي ورود بر عهده معاونت غذا و دارو دانشگاههاي تفويض اختيار شده باشد پس از صدور مجوز ترخيص مشروط به عدم مصرف (پیوست شماره 14 و 21)، ارسال نمونه به آزمايشگاه و تأييد محموله، آن معاونت مي بايست نسبت به تکميل قسمت مذکور و همچنين صدور مجوز مصرف (پیوست شماره 15 و 22) اقدام نمايد.
تبصره 1: پس از تکمیل قسمت دوم پروانه بهداشتی ورود، ضمن نگهداری سوابق ، تصویر پروانه مذکور می بایست حتماً جهت درج در پرونده شرکت، توسط متقاضی شرکت مورد نظر به اداره کل ارسال گردد.
تبصره 2: چنانچه متقاضي بازرگان باشد تعهدنامه عدم مصرف کالا مي بايست محضري گردد.
 
ب – در صورتيكه قسمت دوم پروانه بهداشتي ورود تكميل شده باشد مجوز ترخيص همراه با مصرف (پیوست شماره 16 و 23) صادر خواهد شد. 
 
تذکر: 
1. در صورت داشتن سابقه 6 ماهه انجام آزمون معتبر از يكي از دانشگاه هاي تفويض اختيار شده و همچنين در صورت تكميل قسمت دوم پروانه بهداشتي ورود، صدور مجوز ترخيص و مصرف بلامانع مي باشد. در غير اينصورت همزمان با صدور مجوز ترخيص همراه با مصرف محموله، نمونه برداري انجام و جهت انطباق كالا با ضوابط و ويژگي هاي مورد تأييد به آزمايشگاه ارسال خواهد شد.
 
2. در زمان صدور مجوز ترخيص کارشناس صادرکننده مجوز ترخيص ضمن پاراف برگه ترخيص صادره ، فاکتور و تصوير آن و سري ساخت هاي ارسالي به گمرک ، گواهي بهداشت محموله وپروفرما را امضاء نمايد.
3. بعد از صدور مجوز ترخيص کارشناس صادر کننده مجوز بايستي پروفرم وگواهي بهداشت مرتبط بامحموله را ابطال نمايد.
4. کليه مدارک بايستي به زبان انگليسي باشد. درصورت نياز به ترجمه بايستي اين امر توسط دارالترجمه رسمي صورت پذيرد.
5. با توجه به اينکه تصوير گواهي بهداشت يکساله برابر اصل شده توسط اداره کل نظارت بر مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي وگواهي فعالیت نمايندگي نزد شرکت مي باشد ، از شرکت اخذ و پس از مطابقت با تصویر عودت داده شود.
6. پس از تکميل فرم واردات محصولات فرآيند شده با کد مدرک PEI/F-024  (پيوست شماره 17)، گزارش عملکرد ماهانه بايد به اين اداره کل ارائه تا در ارزيابي سالانه معاونت غذا و دارو ذیصلاح  لحاظ گردد.
7. در زمان ترخيص بايد برچسب فارسي نويس مورد تأييد اداره کل نظارت بر مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي نيز به همراه مدارک ارائه گردد.
 
مستند سازي و حفظ سوابق:
 
به منظور مستند سازي و حفظ سوابق، ضروريست کليه مدارکي که براساس آن مجوز ورود و ترخيص صادر گرديده در دانشگاه نگهداري شود ضمناً در مواردي که لازم است اصل مدارک ارائه شده براي گمرک ارسال گرددمثل فاکتور و ... نگهداري تصوير تأييد شده آن درسوابق حفظ و نگهداری شود.
 
گزارش دهي :
مقتضي است گزارش مجوزهاي ورود و ترخيص صادره از طريق پست الکترونيکي Statistic @ fdo. Ir و لوح فشرده  هر سه ماه یکبار به اداره کل نظارت ارسال گردد.
 

 

ترخيص کالا, 09123707174شکوهي,ترخيص ,بازرگاني,صادرات واردات,بندرعباس,استعلام هزينه گمرکي،استعلام آنلاين هزينه هاي گمرکي،هزينه حقوق گمرکي،هزينه عوارض گمرکي،هزينه تعرفه گمرکي،استعلام هزينه،استعلام هزينه واردات خودرو،هزينه واردات خودرو،هزينه ترخيص،هزينه ترخيص کالا،استعلام آنلاين هزينه ترخيص کالا،استعلام آنلاين هزينه واردات خودرو،هزينه واردات،مسافر,کالا,گمرک,تجارت,بازرگان,ترانزيت,ثبت سفارش,سفارش,پرفرما,پروفرما,کارت بازرگاني,طرح توجيهي,مستعمل,صنايع,کشتراني,ارشاد,حمل ونقل,فاکتور,گواهي مبدا,بيمه,عدل بندي,بانک,برات,برات وصولي,واردات در قبال صادرات,گمرک,تجارت,اظهارنامه,پيشنويس,کنسول گري,اخبار,کالا,مرجع,پشتيباني,محفوظ,خط,ترخيص کالا و خدمات ,ترخيص,کارت ,حق العمل ,گمرکي,مسير سبز,سياهه خريد,تجارت،سايت گمرک ايران،اداره گمرک،سازمان گمرک،آزمون گمرک

 

ترخیص مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی، 09123707174،ترخیص کالا،ترخیص کار،شرکت ترخیص کار،حق العملکار،حق العملکار گمرگ،امور گمرکی