مراحل ترخیص کالا از گمرک،09123707174،استعلام هزينه گمرکي،استعلام آنلاين هزينه هاي گمرکي،هزينه حقوق گمرکي،هزينه عوارض گمرکي،هزينه تعرفه گمرکي،استعلام هزينه،استعلام هزينه واردات خودرو،هزينه واردات خودرو،هزينه ترخيص،هزينه ترخيص کالا،استعلام آنلاين هزينه ترخيص کالا،استعلام آنلاين هزينه واردات خودرو،هزينه واردات مراحل ترخیص کالا از گمرک
دوشنبه 25 تير 1403      08:04
 
 
Text/HTML


 

ترخیص کالا از گمرک
 

ترخيص کالا از گمرک
ترخيص کار
رسمي گمرک ايران


گمرکات تخصصی ما شامل:

گمرک شهريار
گمرک امام خميني


ترخيص کالا بصورت تخصصي

در سريعترين زمان و قيمتي مناسب

واردات کالا از ثبت سفارش

تا تحويل درب کارخانه

 

شرکت تدبير تجارت اسپيدار
با ما تماس بگيريد

 09123707174
021-66922906
0
21-66923003

 

آمار بازدید
مراحل ترخیص کالا از گمرک

مراحل ترخيص كالا :

 

 ترخیص کالا از گمرک

فرآیند ترخیص کالای گمرکی در چندین مرحله اجرا و عملی می شود که عبارتست از :

  1. رسیدن کالا به اماکن گمرکی و دریافت قبض انبار گمرکی
  2. تهیه و آماده سازی اسناد
  3. اظهار از طریق سامانه EPL
  4. دریافت کوتاژ اظهارنامه و تعیین مسیر اظهارنامه( پرینت اظهارنامه)
  5. کنترل و ارزیابی کالا
  6. دریافت مجوزهای مورد نیاز مانند استاندارد، آزمایشگاه و…
  7. کارشناسی(بررسی تعرفه و ارزش اظهارنامه)
  8. مرحله صندوق و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
  9. مرحله بارگیری و تحویل کالا از انبار گمرک
  10. مرحله خروج کالا
 
مراحل ترخيص كالا از گمرك نحوه دريافت اطلاعات از اظهار كننده : اظهار كننده كالا پس از دريافت فرمهاي پيش نويس اظهارنامه (فرماهي 111 و 121) از قسمت اطلاعات نسبت به وارد نمودن اطلاعات خواسته شده در خانه هاي اين فرمها بصورت كاملا صحيح و بدون قلم خوردگي اقدام و تحويل قسمت ورود اطلاعات مي دهد . اطلاعات فرم 111 شامل دو بخش اطلاعات عمومي و اطلاعات مربوط به اقلام كالا مي باشد كه بخش عمومي در برگيرنده مشخصات كلي و صاحب كالا و اظهار كننده بوده و در خانه هاي 1 تا 30 اين فرم نوشته مي شود و بخش قلم كالا شامل مشخصات جزئي و بيشتر مربوط به قلم كالا با رديف تعرفه مربوط بوده و در خانه هاي 31 تا 46 فرم مذكور نوشته مي شود . در فرم 121 فقط اطلاعات مربوط به قلم هاي كالا (هر برگ شامل دو قلم) نوشته مي شود . بنابراين اگر كالا متشكل از يك قلم باشد فقط از يك برگ فرم استفاده مي شود . اما چنانچه بيش از يك قلم باشد بابت قلم اول از يك برگ فرم و بابت قلم هاي بعدي به ازاي هر دو قلم اضافي از يك برگ فرم استفاده مي شود . و در اين صورت تعداد برگ هاي اظهارنامه بستگي به تعداد اقلام متشكله كالا خواهد داشت . با ممهور نمودن اظارنامه چاپ شده به مهر ورود اطلاعات و تحويل ان به اظهار كننده جهت ارائه به دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد كار قسمت ورود اطلاعات پايان مي يابد .
 
دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد (احراز هويت) : اين دايره شامل دو قسمت تشخيص ، هويت و دريافت اسناد مي باشد . هدف : احراز هويت اظهار كننده و صاحب كالا كنترل تعهدات ايفا نشده و اجراي موضوع ماده 14 قاتنون امور گمركي بررسي اظهارنامه بر اساس مندرجات ماده 101 آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي تخصيص شماره ثبت (كوتاژ) به اظاهرنامه و تعيين مسير اظهارنامه با استفاده از كامپيوتر به روش سيستمي ايجاد گرديده استت .
 
تعريف :
 
شماره ثبت يا شماره كوتاژ : كد شناسايي اظهارنامه مي باشد كه توسط سيستم رايانه اي اظهارنامه تسليمي پس از امضاي آن بوسيله صاحب كالا و يا نماينده قانوني وي اختصاص داده شده و پس از آن كالا اظهار شده تلقي مي شود .
 
اجراي ماده 14 : كالايي كه ترخيص قطعي نشده است وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي ان كالا تعلق مي گيرد و ساير بدهي هاي قطعي صاحب كالا بابت حقوق ورودي ميباشد .
 
مسير اظهارنامه  : يكي از زيربرنامه هاي پروژه آسيكودا (نگار) مي باشد كه بر اساس اظهارنامه در يكي از مسيرهاي سه گانه سبز ؛ زرد و قرمز قرار مي گيرد .
 
انواع واردات قعطي :
 
1-   واردات در مقابل صادرات (ماده 7 مقررات صادرات و واردات)
 
2-   اعتبارات اسنادي (گشايش اعتبار) : (ماده 41 مقررات صادرات و واردات)
 
3-    بدون انتقال ارز : (ماده 38 مقررات صادرات و واردات )
 
4-   مناطق آزاد تجاري و صنعتي : (قانون مناطق ازاد)
 
5-   مناطق ويژه اقتصادي (قانون مناطق آزاد)
 
6-   مبادلات بيله وري (ماده 1 و 19 و 20 مقررات صادرات و واردات)
 
7-   بازارچه مرزي : (ماده 22 مقررات صادرات و واردات)
 
8-   پست : (ماده 39 مقررات صادرات و واردات)
 
9-   مبادلات مرزي : (ماده 16 و 17 و 18 مقررات صادرات و واردات)
 
اسناد و مدارك مورد نياز ضميمه اظهارنامه در دايره احراز هويت براي واردات قطعي بند 3 ماده 101 ائين نامه اجرايي قانون امور گمركي :
 
1-   اظهارنامه (به استناد تبصره 3 ماده 101 آئين نامه اجرايي)
 
2-   وكالتنامه رسمي (به استناد ماده 381 آئين نامه اجرايي)
 
3-   معرفي نامه رسمي
 
4-   كارت بازرگاني (به استناد ماده277 آئين نامه اجرايي و ماده 3– م صادرات و واردات )
 
5-   كارت حق العملكاري (به استناد ماده 377 آئين نامه اجرايي)
 
6-   قبض انبار (به استناد تبصره 4 ماده 101 آئين نامه اجرايي)
 
7-   قبض انبار تفكيكي (حسب مورد)
 
8-   بارنامه (به استناد ماده 60 آئين نامه اجرايي)
 
9-   ترخيصيه (به استناد تبصره ماده 101 آئين نامه اجرايي)
 
10-                      گواهي مبدا (به استناد ماده 97 آئين نامه اجرايي)
 
11-                      فاكتور (سياهه خريد)
 
12-                      اعلاميه تامين ارز (در صورت اعتباري بودن سيستم بانكي)
 
13-                      پروانه صادراتي
 
14-                      پروفرما (پيش فاكتور)
 
15-                      بيمه نامه (به استناد ماده 45 ق. ا . گ و 10 آئين نامه اجرايي)
 
16-                      ثبت سفارش (به استناد تبصره 2 ماده 5 مقررات صادرات و واردات)
 
17-                      فهرست عدل بندي (حسب مورد) به استناد ماده 108 آئين نامه اجرايي
 
18-                      گواهي بازرسي (حسب مورد)
 
19-                      احكام معافيت از پرداخت حقوق ورودي (به استناد ماده 37 و 38 ق . ا . گ)
 
20-                      پروانه بهره برداري بر حسب مورد براي شركتهاي توليدي
 
21-                      مجوزهاي قانوني شامل گواهي بهداشت (به استناد ماده 3 و 4 مقررات صادرات و واردات و ماده 16 مصوبه تيرماه 1346) – كشاورزي و منابع طبيعي به استناد ماده 7 ق . ا . گ مصوبه سال 1350 – استاندارد به استناد ماده 66 مقررات صادرات و واردات – انرژي اتمي – قرنطينه نباتي به استناد مواد 11 و 17 و 9 مصوب 1346
 
22-                       پايانه كاتالوگ ، بروشور بر حسب مورد
 
23-                      مجوز ترخيص (بازارچه )
 
24-                      فرم ثبت اماري (بازارچه)
 
25-                      پروانه صادراتي برابر اصل شده (بازارچه )
 
26-                      اظهارنامه تنظيمي گمركي مبدا (بازارچه)
 
27-                      نامه گمركي مبدا (اعلام سهميه بازارچه مرزي)
 
28-                      فيش واريزي (10 5 كرايه حمل – كشتي خارجي )
 
29-                      مجوز حمايت (به استناد ماده 28 مقررات صادرات و واردات و بخش نامه هاي مربوطه )
 
روش اجرائي : با امضا اظهار كننده در خانه 55 اظهارنامه ، فرايند انجام كار در اين دايره به شرح زير انجام مي گيرد : شروع – تشخيص هويت – احراز هويت صاحب كالا – بررسي كارت بازرگاني صاحب كالا – احراز هويت نماينده قانوني صاحب كالا – بررسي وكالت نامه نماينده قانوني صاحب كالا (بر اساس ماده 381 آئين نامه اجرايي ق . ا . گ) – بررسي معرفي نامه نماينده قانوني صاحب كالا -  بررسي پروانه حق العملكاري – بررسي و كنترل تعهدات ايفا نشده – بررسي و كنترل بدهي  موضوع ماده 14 ق . ا .گ - تائيد و مهر و امضا اظهارنامه توسط متصدي قسمت تشخيص هويت –
 
بررسي كارت بازرگاني صاحب كالا (زير مجموعه تشخيص هويت) : مشخصات كارت بازرگاني صاحب كالا كه داراي اعتبار بوده با مشخصات سجلي وي با شركت ثبت رسيده مطابقت داشته باشد . در خانه شماره 1 اظهارنامه ثبت مي شود – اظهار كننده مكلف است اصل كارت بازرگاني صاحب كالا را جهت احراز و ثبت در رايانه به قسمت تشخيص هويت ارائه نمايد ( مطابق دستورالعمل شماره 159/73/291/113/68431 مورخ 15/4/79 دفتر واردات گمرك ايران ) ضميمه نمودن تصوير كارت بازرگاني ، مادامي كه تاريخ اعتبار آن منقضي نشده باشد جهت مراجعه بعدي ضروري نمي باشد – در صورتيكه اظهار كننده كالا حق العملكار باشد اظهار كننده نيز بايد داراي كارت بازرگاني معتبر بوده و مشخصات مربوط به آن در خانه شماره 14 اظهارنامه باشد – به استناد ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات داشتن كارت بازرگانتي معتبر براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به واردات كالا به صورت تجاري مي نمايند ضروري است مگر در موارد ذيل :
 
1-   موارد مذكور در بند 4 ماده 10 ائين نامه قانون مقررات صادرات و واردات
 
2-   ارائه كارت موقت بازرگاني – بررسي كارت حق العملكاري در صورتي كه ارسال كننده كالا حق العملكار باشد (وفق مندرجات ماده 376 آئين نامه اجرائي قانونن امور گمركي) ارائه كارت حق العملكاري ضروري است و اظهار  كننده مي بايست سالانه 1 بار (پس از تمديد مهلت اعتبار كارت )اصل كارت را جهت احراز و ثبت در رايانه به قسمت تشخيص هويت ارائه نمايد – چنانچه مهلت اعتبار كارت منقضي شده باشد صاحب كارت تنها با اخذ مجوز موردي از دفتر واردات گمرك ايران با گمرك مربوطه اي كه صدور مجوز موردي به ان گمرك تفويض شده است ، مي تواند اقدام به اظهار و ترخيص كالا بنمايد – اشخاصي كه بدون داشتن كارت حق العملكاري تشريفات گمركي كالا را به وكالت انجام مي دهند مي توانند تا 10 مرتبه در سال با اخذ مجوز از طريق دفتر امور واردات گمركي ايران به اين كار اقدام نمايند . – در موقع احراز هويت حق لعملكار مشخصات كارت حق العملكاري و كارت بازرگاني مي بايست با مشخصات سجلي وي مطابقت داشته باشد – كارمندان معرفي شده از طرف شركتهاي توليدي و تجاري غير دولتي در صورت ارائه همزمان معرفي نامه و وكالت نامه مي توانند نسبت به اظهار و ترخيص كالاي شركت هاي متبوعه اقدام نمايند .
 
دريافت اسناد :
 
1-   بررسي اجمالي اظهارنامه از نظر كامل بودن اسناد و مطابقت رويه هاي تعريف شده و رعايت مفاد ماده 22 ق . ا . گ كليه اظهارنامه هايي كه به قسمت دريافت اسناد تحويل مي گردند از جمله نام كالا ، رديف تعرفه ؛ درصد حقوق گمركي و سود بازرگاني ، توجه به زير نويسهاي رديف هاي تعرفه ، مندرجات قسمت و فصل مربوطه و همچنين اسناد ضميمه اظهارنامه شامل مجوزهاي مورد نياز ، بارنامه ، قبض انبار ، پروفرما ، عدل بندي ، فاكتور ، گواهي مبدا ، اعلاميه ثبت سفارش ، اعلاميه گشايش اعتبار و ...
 
2-   تخصيص شماره ثبت (كوتاژ) به اظهارنامه و تعيين مسير آن : كارشناسان بررسي كننده اظهار نامه پس از بررسي اجمالي آن با مراجعه به سيستم رايانه اي كه از طريق زيربرنامه با وارد نمودن شماره عطف و كد اظهار كننده اظهارنامه مربوطه را فراخواني مي كنند و بعد از تطبيق اظهارنامه موجود درسيستم با اظهارنامه چاپي نسبت به اخذ شماره ثبت و تعيين مسير اظهارنامه اقدام مي نمايد و سپس شماره ثبت اخذ شده را در خانه الف اظهارنامه و در جاي مربوطه با ذكر تاريخ درج نموده و مسير تعيين شده را با ممهور نمودن به مهر مربوط (سبز – زرد - قرمز) مشخص مي نمايد . پس از درج شماره ثبت و مشخص نمودن مسير اظهارنامه كليه اسناد ضميمه اظهارنامه ممهور به مهر مي گردد .
 
3-   لاك و مهر اظهارنامه و ضمائم مربوطه
 
4-   ارجاع اظهارنامه به كارشناسان مربوطه به مسيرهاي سبز و زرد در سرويس هاي ارزيابي
 
5-   رسيدگي كامل اظهارنامه مربوطه به مسير قرمز بر اساس مندرجات ماده 101 آئين نامه اجرائي ق .ا . گ و ساير بخشنامه ها و دستورالعمل ها
 
6-   مهر و امضا توسط كارشناس مربوطه نمودار گردش كار دايره احراز هويت
 
رديف شرح :
 
1-   ارائه اظهارنامه
 
2-   ماده 14
 
3-   مقادير نظام نامه
 
4-   بررسي اسناد و مدارك (كارشناس احراز)
 
5-   در جريان تعهد اسنادي
 
6-   كوتاژ و تعيين مسير اظهارنامه
 
7-   لاك و مهر اظهارنامه
 
زمان مورد نياز 8 تا 15 مي باشد .
 
سرويس ارزيابي واردات روش اجرائي : روش اجرائي در سرويس ارزيابي گمرك شهيد رجايي selectivity   كه تحت پروژه اسيكودا و با سيستم انتخاب مسير فعاليت مي كنند به شرح زير است : پس از تخصيص شماره ثبت و تعيين مسير اظهارنامه در دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد و سپس تعيين ارزياب و كارشناس توسط رايانه به صورت خودكار اظهارنامه به سرويس ارزيابي ارجاع داده مي شود كه بر اساس نوع مسير مشخص شده اقدامات زير صورت مي گيرد .
 
اظهارنامه هايي كه در مسير سبز قرار مي گيرند : اين گروه اظهانرنامه ها مستقيما از دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد تحويل كارشناس اين مسير در سرويس ارزيابي مي گردند . كارشناسان مسير سبز پس از دريافت اظهارنامه اقدام به بررسي اجمالي ان به منظور حصول اطمينان از ارائه و اسناد لازم رديف تعرفه اظهار شده و كنترل وجوه پرداختي و صحت مطالب مندرج در خانه هاي اظهارنامه مي نمايد  در صورت تعيين و با فراخواني اظهارنامه از سيستم رايانه اي و تطبيق آ ن با مندرجات در اظهارنامه چاپي نسبت به اخذ شماره ارزيابي اقدا م و شماره مزبور را در محل مربوطه در قسمت ب اظهارنامه درج نموده و سپس با نوشتن نام و نام خانوادگي در محل مربوط در قسمت دال اظهارنامه انرا امضا مي نمايد. پس از اين مرحله دايره صندوق و صدور پروانه اقدام به چاپ پروانه نموده و آنرا جهت امضا به كارشناس مربوطه عودت مي دهد . با ممهور نمودن اظهارنامه و پروانه به مهر سرويس ارزيابي توسط كارشناس مربوطه تشريفات انجام كار در اين دايره به پايان مي رسد . سپس مراجعه كننده به دفتر كل انبارها جهت خارج نمودن پروانه مراجعه و سپس به واحد خدمات اداره بندر جهت اقدامات لازم مراجعه و سپس به درب خروجي واردات جهت خارج نمودن كالا مراجعه مي نمايد . توضيح آنكه رسيدگي به ارزش كالاي اظهار شده اظهار نامه هاي سبز بر اساس مواد 10 و 11 ق . ا . گ و ماده 121 آئين نامه اجرايي و به استناد دستورالعمل شماره 263/276591 مورخ 15/11/80 مديريت گمرك پروژه آسيكودا آن در دايره بازبيني صورت مي گيرد . بنابراين كليه اظهارنامه هايي كه در اين مسير قرار بگيرند جهت اخذ پروانه نيازي به رسيدگي ارزش ندارند و فقط فرم خلاصه ارزش توسط ارباب رجوع  تكميل و ضميمه اظارنامه جهت رسيدگي به بازبيني ارسال مي شود – زمان مورد نياز حداكثر 5 دقيقه به طول خواهد انجاميد .
 
اظهارنامه هايي كه مسير زرد دارند : اين گروه اظهارنامه ها مستقيما از دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد تحويل كارشناس اين مسير مي گردند . كارشناس مسير زرد پس از دريافت اظهارنامه اقدام به بررسي كامل اسنادي و ارزش كالا نموده و در صورت تائيد كليه موارد اظهاري از جمله تعرفه و حقوق ورودي با فراخواني اظهارنامه از سيستم رايانه اي تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه چاپي نسبت به خاذ شماره ارزيابي اقدام و شماره مزبور را در محل مربوطه در قسمت ب اظهارنامه درج نموده و سپس با نوشتن نام و نام خانوادگي خود در محل مربوطه در قسمت دال اظهارنامه آن را امضا مي نمايد . پس از اين مرحله دايره صندوق و صدور پروانه اقدام به چاپ پروانه نموده و آنرا جهت امضا به كارشناس مربوطه عودت مي دهد . با ممهور نمودن اظهارنامه و پروانه به مهر سرويس ارزيابي توسط كارشناس مربوطه تشريفات انجام كار در اين دايره به پايان مي رسد – در صورتي كه اظهارنامه نياز به مجوزهاي قانوني داشته باشد براي اظهارنامه و انجام نمونه برداري از كالا و ارسال آن به سازمان مربوطه جهت اخذ مجوز ترخيص و اعلام پاسخ از سوي سازمان مربوطه بررسي اظهارنامه و پاسخ داده شده توسط كارشناس مسير زرد صورت خواهد پذيرفت – چنانچه ضمن بررسي اظهارنامه هاي مسير سبز و زود توسط كارشناسان مربوطه نيازي به تغيير براي كالاي مستعمل و موارد مشابه ديگر مسير باشد ، كارشناس بررسي كننده پس از درج دلايل خود در فرم مسير به تغيير مسير اظهارنامه به مسيرهاي زرد يا قرمز نموده و اظهارنامه را جهت تعيين كارشناس و ارزياب تحويل قسمت دريافت اسناد مي دهد – ارزش اظهارنامه هايي كه در اين مسير قرار مي گيرند با توجه به اسناد ضميمه اظهارنامه توسط كارشناس مربوطه رسيدگي و در ظهر اظهارنامه منعكس مي شود – زمان مورد نياز در مسير زرد در صورت عدم نياز به مجوزهاي قانوني حدودا 20 دقيقه و در صورت نياز بستگي به پاسخ سازمانهاي همجوار دارد –
 
اظهارنامه هايي كه در مسير قرمز قرار مي گيرند : ارزياب تعيين شده با رعايت مفاد مندرج ضمن درج اطلاعات خواسته شده در ظهر اظهارنامه و محل مربوطه در موارد 107 تا 114 آئين نامه ق . ا . گ از كالا بازديد بعمل اورده و نتيجه ارزيابي را ضمن درج اطلاعات خواسته در ظهر اظهارنامه  و در محل مربوطه منعكس و امضا مينمايد . پس از ظهر نويسي ارزياب مكلف است نظر آزمايشگاه قرنطينه و ... ( در صورت نياز) را كه به صورت مكتوب كه در ظهر اظهارنامه و در محل هاي مربوطه منعكس مي گردد استعلام نموده و سپس در صورت تائيد كليه مراتب از جمله بررسي ارزش با استفاده از رايانه ، بررسي اسناد و حقوق ورودي نسبت به امضا اظهارنامه در قسمت د آن اقدام و آنرا به كارشناس مربوطه عودت مي دهد – در كليه مسير ها صاحب كالا و يا نماينده قانوني وي بايد فرم خلاصه ارزش را پر كدرده و مدارك لازم از جمله كپي فاكتور و پروفرما و سوابق موجود را ضميمه فرم نموده و بهمراه اظهارنامه كارشناس مربوطه تحويل كه وي نيز با استفاده از سوابق موجود در رايانه نسبت به بررسي و درج نتيجه در ظهر اظهارنامه اقدام مي نمايد . بر اساس مواد 10 و 11 ق . ا . گ و ماده 121 آئين نامه اجرائي آن كارشناس سرويس پس از دريافت اظهارنامه ضمن رعايت كامل مفاد مندرج در موارد 115 تا 117 آئين نامه اجرائي ق . ا . گ و در صورت تائيد كليه موارد اظهاري با فراخواني اظهارنامه از سيستم رايانه اي و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه چاپي نسبت به اخذ شماره ارزيابي اقدام و شماره مزبور را در محل مربوطه در قسمت ب اظهارنامه درج نموده و سپس با نوشتن نام و نام خانوادگي و تاريخ در محل مربوطه قسمت د اظهارنامه آنرا امضا مي نمايد. پس از اين مرحله دايره صندوق و صدور پروانه اقدام به چاپ پروانه نموده و آنرا جهت امضا به كارشناس مربوطه عودت مي دهد . با ممهور نمودن اظهارنامه و پروانه به مهر سرويس ارزيابي توسط كارشناس مربوطه تشريفات انجام كار در اين دايره به پايان مي رسد – زمان مورد نياز در صورت عدم نياز به مجوزهاي قانوني يا همراه داشتن مجوز قانوني به يك ساعت و سي دقيقه و در غير اينصورت بسته به پاسخ سازمان هاي همجوار دارد .
 
نكات قابل توجه به سه مسير ذكر شده :
 
پس از پايان تشريفات كار در سرويس ارزيابي در هر سه مسير ذكر شده پروانه هاي مهر شده تحويل صاحب كالا مي شود كه وي جهت مراجعه به دفتر كل انبارهاي اداره ، خدمات بنادر و درب خروج (واردات) اقدام مي نمايد ، ضمنا اظهارنامه تحويل متصدي جمع اوري اظهارنامه مي گردد تا فهرست روزانه با درج شماره هاي ثبت آنها در فرم مخصوص كه در سه نسخه تنظيم مي گردد (يك نسخه براي دايره بازبيني و يك نسخه براي اخذ رسيد از دايره بازبيني و يك نسخه جهت بايگاني ) تحويل دايره بازبيني مي نمايد – چنانچه نتييجه حاصل از انجام عمليات ارزيابي يا رسيدگي ظهارنامه هاي مسير زرد و قرمز منجر به الزام در اصلاح اظهارنامه گردد كارشناس مربوطه نسبت به اصلاح اظهارنامه در سيستم رايانه اي اقدام نموده و پس از چاپ اصلاحيه و ضميمه نمودن ان با لاك و مهر به اظهارنامه قبلي شماره ارزيابي اخذ شده را در محل مربوطه در قسمتت ب اظهارنامه اصلاحي درج نموده و انرا امضا مي نمايد . بديهي است پروانه كالا بر اساس اظهارنامه صادر و چاپ خوادهد شد . مرجع رسيدگي به موارد اختلاف و مغايرت هاي مشاهده شده در حين ارزيابي كه توسط ارزياب و يا كارشناس در ظهر اظهارنامه منعكس مي گردد رئيس سرويس ارزيابي مي باشد كه با توجه به حدود اختيارات قانوني تفويض شده تعيين تكليف مي نمايد . بديهي است در موارد خارج  از حيطه اختيارات رئيس سرويس ارزيابي ضمن اعلام نظر مراتب را جهت كسب تكليف از معاونت و يا مديريت استعلام مي نمايد – كليه مقررات مربوط به چگونگني اعتراض صاحبان كالا يا نمايندگان قانوني انها به نظر گمرك و نحوه رسيدگي مراجع مربوطه در قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي ان و همچنين ساير مراجع مندرج در اين رويه مشخص شده است .
 
دايره صندوق و صدور پروانه
 
1-   عنوان فعاليت صدور قبض سپرده بابت مبالغ پرداختي بعنوان سپرده و درج مراتب در متن اظهارنامه يا اسناد ضميمه
 
2-   صدور قبض درامد بابت مبالغ پرداختي به صورت قطعي بعد از صدور پروانه كه به هر علت در ستونهاي اظهارنامه منظور نگرديده است
 
3-   صدور قبض درامد بابت مبلغ اضافه پرداختي در مواردي كه مبلغ فيش پرداختي بيشتر از مبالغ مندرج در اظهارنامه مي باشد تحت عنوان درامد متفرقه گمركي
 
4-   صدور قبض (مطالبه نامه)
 
5-   صدور قبض مابه التفاوت اظهارنامه
 
6-   صدور قبض كسر دريافتي
 
7-   صدور قبض پته مسافري – تجاري
 
فرم مورد استفاده : فرم شماره 310 جهت صدور پروانه هدف : دريافت و كنترل فيش بانكي مربوط به همراه اظهارنامه و مطابقت مبلغ ان با اظهارنامه ، تامين وجه اظهارنامه هاي نسيه ، تخصيص شماره رسيد به اظهارنامه ، تهيه پرينت پروانه براي اظهارنامه مربوطه و همچنيني صدور قبض درامد و  قبض سپرده بنا به مورد تعاريف :
 
شماره رسيد : شماره است كه توسط رايانه به اظاهارنامه اختصاص يافته و نشان دهنده پرداخت كليه مبلغ مندرج در اظهارنامه مي باشد .
 
روش اجرائي : مسئول دايره صندوق و صدور پروانه پس از دريافت اظهارنامه اي كه شماره ارزيابي اخذ نموده توسط كارشناس بهمراه فيش باتنكي پرداخت شده كه بايستي معادل مبلغ حقوق ورودي متعلقه باشد نسبت به وارد نمودن اطلاعات مربوطه به رايانه اقدام و پس از تخصيص شماره رسيد توسط سيستم رايانه اي آنرا در محل مربوطه در قسمت ب اظهارنامه درج نموده و اقدام به چاپ پروانه گمركي مي نمايد . پروانه گمركي چاپ شده پس از ممهور شدن به مهر صندوق و امضا مسئول ان همراه با اظهارنامه جهت امضا به كارشناس مربوطه عودت داده مي شود .
 

 

ترخيص کالا, ترخيص ,بازرگاني,صادرات واردات,بندرعباس,استعلام هزينه گمرکي،استعلام آنلاين هزينه هاي گمرکي،هزينه حقوق گمرکي،هزينه عوارض گمرکي،هزينه تعرفه گمرکي،استعلام هزينه،استعلام هزينه واردات خودرو،هزينه واردات خودرو،هزينه ترخيص،هزينه ترخيص کالا،استعلام آنلاين هزينه ترخيص کالا،استعلام آنلاين هزينه واردات خودرو،هزينه واردات،مسافر,کالا,گمرک,تجارت,بازرگان,ترانزيت,ثبت سفارش,سفارش,پرفرما,پروفرما,کارت بازرگاني,طرح توجيهي,مستعمل,صنايع,کشتراني,ارشاد,حمل ونقل,فاکتور,گواهي مبدا,بيمه,عدل بندي,بانک,برات,برات وصولي,واردات در قبال صادرات,گمرک,تجارت,اظهارنامه,پيشنويس,کنسول گري,اخبار,کالا,مرجع,پشتيباني,محفوظ,خط,ترخيص کالا و خدمات ,ترخيص,کارت ,حق العمل ,گمرکي,مسير سبز,سياهه خريد,تجارت،سايت گمرک ايران،اداره گمرک،سازمان گمرک،آزمون گمرک