ثبت طرح صنعتی،09123707174+02144283672،مدارک ثبت طرح صنعتی,طرح صنعتی،مراحل ثبت طرح صنعتی،مدارک ثبت طرح صنعتی،هزینه ثبت طرح صنعتی،اداره ثبت طرح صنعتی,ثبت طرح صنعتي,ثبت طرح هاي صنعتي,طرحهاي صنعتي,طرح صنعتي,ثبت مدل,ثبت نمونه صنعتي,ثبت کالاي صنعتي,شکل صنعتي مدارک ثبت طرح صنعتی
دوشنبه 25 تير 1403      09:04
 
 
Text/HTML


 

Text/HTML

آمار بازدید
ضمائم ثبت طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی

مدارک ثبت طرح صنعتی:

 
 
الف – مدارک مثبت هویت
 
1-   مدارك مثبت هويت مالک:
 
·         اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده

 
·         اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
 
2-  مدارك نماينده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
 
3-   مدارک مثبت هویت طراح: کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده
 
ب- نحوه و نمونه ارسال تصاویر
 
1-   اگر طرح صنعتي دو بعدي باشد، یک نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا یک نمونه از طرح ترسيم شده؛
 
2-   اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، یک نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا یک نمونه از طرح ترسيم شده از تمامي جوانب طرح موردتقاضا؛ مطابق نمونه پیوست
 
تذکر:  در طرح صنعتي سه بعدي، مرجع ثبت مي‌تواند ماكتي از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اندازه ماكتي كه متقاضي از مدل طرح خود ارائه مي‌دهد، بايد حداكثر 20×20×20 سانتي متر و وزن آن حداكثر 2 كيلوگرم و از ماده‌اي بادوام و غيرفاسد شدني باشد.
 
ج- مشخصات فنی تصاویر
 
1-    سایز تصاویر حداکثر A4 باشد
 
2-    حتماً بصورت عمودی اسکن شود.
 
3-    در تصویر ارسالی حتماً طرح باید در یک زمینه ساده، به نحوی که قابل رویت باشد قرار گیرد.
 
4-    تصویر کالا حتماً بصورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن 500KB باشد.
 
5-  تصویر مدارک ترجیحاً بصورت سیاه و سفید اسکن شده و حداکثر حجم آن 250KB باشد.(ترجیحاً پشت و روی کارت ملی و کپی صفحه اول شناسنامه در یک تصویر باشد.)

 

هزينه ثبت،طبقه بندي،،مدارك لازم جهت ثبت مدل صنعتی،تمديد،مدارك لازم جهت ثبت طرح صنعتی،ثبت طرح صنعتي،مدارك لازم جهت ثبت طرح های صنعتی،اختراع،ثبت کالای صنعتی،طرح صنعتی،ثبت طرحهای صنعتی،مدارك لازم جهت ثبت طرح صنعتی،كالاهاي طرح صنعتی،كارت بازرگاني،ثبت مدل صنعتی،مدارك لازم جهت ثبت طرح صنعتی

 

ثبت طرح صنعتی,ثبت طرح,ثبت طرح تجاري,اداره ثبت طرح صنعتی,هزينه ثبت طرح صنعتی,مدارک ثبت طرح,tarh,sabt,sabt tarh santai

 

ثبت طرح صنعتی,ثبت طرح,ثبت طرح تجاري,اداره ثبت طرح صنعتی,هزينه ثبت طرح صنعتی,مدارک ثبت طرح,tarh,sabt,sabt tarh santai

 

ثبت طرح صنعتی,ثبت طرح,ثبت طرح تجاري,اداره ثبت طرح صنعتی,هزينه ثبت طرح صنعتی,مدارک ثبت طرح,tarh,sabt,sabt tarh santai

ثبت طرح صنعتی,ثبت طرح,ثبت طرح تجاري,اداره ثبت طرح صنعتی,هزينه ثبت طرح صنعتی,مدارک ثبت طرح,tarh,sabt,sabt tarh santai

ثبت طرح صنعتی,ثبت طرح,ثبت طرح تجاري,اداره ثبت طرح صنعتی,هزينه ثبت طرح صنعتی,مدارک ثبت طرح,tarh,sabt,sabt tarh santai
اسم تجاری,ثبت اسم تجاری,مدارک ثبت اسم تجاری,هزینه ثبت اسم تجاری,مراحل ثبت اسم تجاری,فروش اسم تجاری,esme tejari
ثبت طرح صنعتی,اداره ثبت طرح صنعتي,اداره ثبت طرح صنعتی,طرح صنعتي,مدارک ثبت طرح صنعتی,هزينه ثبت طرح صنعتی,راهنماي ثبت طرح صنعتی