دوشنبه 25 تير 1403      08:04
 
 
Text/HTML


 

ثبت علامت تجاری

آمار بازدید
علائم تجاری
ثبت علائم تجاری،ثبت علامت،شرکت تدبیر تجارت اسپیدار 09123707174+66923003،ثبت علائم تجاری،فروش علامت تجاری،خرید علامت تجاری،ثبت برند،فروش برند،ثبت برند

مدارک ثبت نشان جغرافیایی

 

(طبق ماده 5 آئين نامه اجرايي موضوع ماده 16 قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي)      

                                        

الف) مدارك مثبت هويت متقاضي يا نماينده قانوني وي:

شخص حقيقي:

1-     كپي برابر اصل شده  شناسنامه

2-     كپي برابر اصل شده  كارت ملي

شخص حقوقي:

1-     كپي برابر اصل شده شناسنامه دارندگان حق امضاء مجاز طبق آخرين روزنامه رسمي

2-     كپي برابر اصل شده  كارت ملي دارندگان حق امضاء مجاز طبق آخرين روزنامه رسمي

 

ب) نسخه اصلي يا رونوشت مصدق وكالت نامه؛ در صورتيكه تقاضا توسط وكيل به عمل آيد.

 

ج) 10 عدد از نمونه نشانه جغرافيايي به طريقي كه استعمال مي شود؛ حداكثر در ابعاد 10×10 سانتيمتر.

 

د) مشخصات محصول كه شامل اطلاعات زير مي باشد:

1-     نام محصول و نشانه جغرافيايي درخواستي (مثلاً: فرش – فرش اصفهان)

2-  توصيف محصول (براي فرش شامل: بافت اعم از جنس مواد اوليه و نوع بافت- طرحها و نقشمايه ها- رنگبندي- ابعاد و...)

3-     معرفي دقيق منطقه توليد محصول (همراه با نقشه جغرافيايي منطقه مذكور)

4-     ارائه مستندات مبني بر ارتباط محصول با منطقه جغرافيايي معرفي شده

5-  اگر در تحصيل محصول روش خاصي بكار گرفته مي شود؛ توضيح داده شود. (مثلاً رنگرزي الياف به شيوه اي خاص يا...)

6-  توضيح در خصوص ارتباط خاصي كه بين محل توليد محصول با كالاي توليدي وجود دارد (ويژگيهاي جغرافيايي منطقه دخيل در كيفيت محصول، مثلاً استفاده از گياهان رنگزاي خاص منطقه يا خاك منطقه يا...)

7-  اگر ساختاري مبني بر رعايت، حفظ و كنترل كيفيت محصول وجود دارد؛ توضيح داده شود. (مثلاً نظارت     اتحاديه ها بر كيفيت محصولات و...)

8-     شيوه مخصوص الصاق برچسب محصول (مثلاً چسباندن، حك كردن، بافتن و...)

 

ه) تأئيديه مقام صلاحيتدار، اتحاديه هاي مربوط و يا سازمانهاي مرتبط داير بر تصديق مبدأ توليد و انتساب كيفيت، شهرت و ساير خصوصيات مورد ادعا به آن مبدأ جغرافيايي به وسيله متقاضي (مثلاً تأئيديه مركز ملي فرش براي اتحاديه هاي متقاضي)

 

و) گواهي مصدق ثبت نشانه جغرافيايي به انضمام ترجمه رسمي آن؛ در صورتيكه كشور مبدأ نشانه جغرافيايي ايران نباشد.

 

ثبت علامت تجاری،شرکت تدبیر تجارت اسپیدار 09123707174+66923003،ثبت علائم تجاری،فروش علامت تجاری،خرید علامت تجاری،ثبت برند،فروش برند،ثبت برند
منوی داخلی
خانه
کارشناس رسمی
ترخیص کالا،بازرگانی
خدمات ثبتی و حقوقی
ثبت اختراع
علامت تجاری
ثبت نشان جغرافیایی
درباره نشان جغرافیایی
مدارک ثبت نشان جغرافیایی
قوانین ثبت نشان تجاری
ثبت شرکت
ثبت طرح صنعتی
خدمات حقوقی
مقالات
تالار گفتگو
تماس با ما
Customs Clearance
International Reg