ثبت شرکت در آلمان,مهاجرت به آلمان,اقامت آلمان,اقامت از طریق سرمایه گذاری,اقامت اروپا,مهاجرت به اروپا,ثبت شرکت در اروپا,خرید ملک در آلمان,کارت آبی آلمان,وکیل مهاجرت,ثبت شرکت آلمان اقامت در آلمان
جمعه 25 خرداد 1403      08:03
 
 
Text/HTML


 

آمار بازدید
اقامت در آلمان

اقامت در آلمان  

انواع اقامت و شرایط اعطای آن وبقیه مقررات مربوطه در آلمان در قانون اقامت Aufenthaltsgesetz (AufenthG)  که در تاریخ 01/05/2010 لازم الاجراء، شده تنظیم گردیده است.

بر طبق این قانون خارجیانی که تابعیت یکی از کشورهای جامعه اروپا و برخی از کشورهای دیگر را نداشته و خواهان مسافرت، اقامت و کار در آلمان بوده باید علاوه بر اخذ روادید (ویزا)، اجازه اقامت و کار را داشته باشند.

عنوان اقامت Aufenthaltstitel:

قانون اقامت، اقامت را به دو عنوان تقسیم بندی نموده است:

1. اقامت غیر دائم یا مؤقت یا محدود یا گذرا Aufenthaltserlaubnis (ماده 7 قانون اقامت)

2. اقامت دائم یا همیشگی Niederlassungserlaubnis  (ماده 9 قانون اقامت)

اقامتهای دیگری نیز هست که اقامت به مفهوم بالا نمی باشند و عبارتند از:

3. اقامت پناهندگی Aufenthaltsgestattung و اقامت تحمل Duldung (ماده 60آ قانون اقامت)

  

1) اقامت غیر دائم یا مؤقت یا محدود یا گذرا Aufenthaltserlaubnis (ماده 7 قانون اقامت)

اقامت غیر دائم یا مؤقت از لحاظ زمانی محدود بوده و برای هدفی مشخصی داده می‌شود.

این اقامت برای موارد زیر اعطاء می شود:

1) اقامت برای تحصیل دانشگاهی، آموزش زبان آلمانی و آموزش مدرسه‌ای (مواد 16 قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis zum Studium, zu Sprachkursen, zum Schulbesuch (§ 16 AufenthG)

2) اقامت غیر دائم برای آموزش حرفه‌ای وشغلی (ماده 17 قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis zu sonstigen Ausbildungszwecken (§ 17 AufenthG)

3) اقامت برای کار (ماده 18، 19 و 20 قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit (§ 18 ff AufenthG)

4) اقامت برای نیروهای متخصص دارای تابعیت تحمل Duldung برای کار (ماده 18آ)

Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte geduldete zum Zweck der Beschäftigung

5) اقامت برای پژوهش و تحقیق Aufenthaltserlaubnis zur Forschung

6) اقامت برای کار آزاد (ماده 21 قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis für eine selbständige Erwerbstätigkeit (§ 21 AufenthG)  

اقامت‌هایی که در خارج از آلمان به خارجی‌ها داده می‌شود

Aufnahme aus dem Ausland  (ماده 22 قانون خارجیان)

Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen

اقامت بدلائل حقوق بین المللی، انسانی و سیاسی

7) اقامت برای کسانی که پناهندگی آنها در خارج از آلمان پذیرفته شده است (ماده 22 قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis für Aufnahme aus dem Ausland (§ 22 AufenthG)

8) اقامت توسط اداره عالی دولتی یا به علت منافع ویژه سیاسی (ماده 23 قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis durch die obersten Landesbehörden; Aufnahme bei besonders gelagerten politischen Interessen (§ 23 AufenthG)

9) اقامت به علت موقعیت سخت (عسر و حرج) (ماده 23آ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis in Härtefällen (§ 23 AufenthG)

10) اقامت به انگیزه حمایت مؤقت (ماده 24 قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz (§ 24 AufenthG)

11) اقامت به علتهای انسانی (ماده 25 قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen (§ 25)

حد اکثر مدت این نوع اقامت‌ها سه سال می باشد (ماده 26)

12) اقامت به علت خانوادگی (ماده 28 قانون اقامت) Aufenthalt aus familiären Gründen این نوع اقامت به افراد زیر داده می‌شود.

الف) به افراد خانواده کسانی که دارای تابعیت آلمانی می‌باشند Familiennachzug zu Deutschen

- همسر یک تبعه آلمانی Ehegattennachzug

- فرزند صغیر یک آلمانی Kindernachzug

- به پدر یا مادر بچه (صغیر) که دارای تابعیت آلمانی برای سرپرستی Elternachzug

ب) اقامت به افراد خانواده کسانی دارای تابعیت خارجی (ماده 29) Familiennachzug zu Ausländern

- به همسر تبعه خارجی (ماده 30) با اقامت مستقل از همسر پس دو سال (ماده 31)

- به فرزند صغیر تبعه خارجی (ماده 32 و تمدید آن با توجه به مواد دیگر)

- اقامت توسط تولد بچه در آلمان با شرایط ویژه آن (ماده 33 و مواد 34 و 35).

- اقامت به پدر یا مادر بچه تحت شرایط خاص (ماده 36)

 

2. اقامت دائم یا همیشگی Niederlassungserlaubnis  

1)  این اقامت به افرادی داده می‌شود که:

- پنج سال کامل دارای اقامت غیر دائم بوده

- هزینه زندگی خود را از راه  کار خود تامین ‌نمایند،

- زبان آلمانی را تا اندازه بدانند

و شرایط دیگر ولی مهمترین آنها همین سه شرط می باشد.

2)  اقامت دائم یا همیشگی برای افرادی متخصص بالا (کارشناسان برتر) (ماده 19) Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte این افراد به دو دسته تقسیم می گردند:

- دانشمندان با دانش ویژه و استادان و مدرسان با موقعیت بالا یا همکاران علمی با موقعیت بالا (بدون توجه به مقدار حقوق آنها)

- کارشناسان و کارمندان در سمت مدیریت با تجربه کاری ویژه (مقدار حقوق سالیانه آنها نباید از یک مبلغ خاص کمتر باشد).

3.  اقامت تحمل Duldung (ماده 60آ قانون اقامت) و اقامت پناهندگی  Aufenthaltsgestattung(ماده 55 آئین دادرسی پناهندگی)

اقامت تحمل Duldung (ماده 60آ قانون اقامت)

Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung, § 60a Aufenthaltsgesetz)

این نوع اقامت به کسانی داده می شود که تقاضای پناهندگی آنها رد و قطعی شده ولی اخراج و بیرو ن کردن آنها به دلائل انسانی یا دلائل دیگر در مدت زمانی معین ممکن نباشد. این نوع اقامت محدویتهای مکانی و کاری دارد.

اقامت پناهندگی (ماده 55 آئین دادرسی پناهندگی) یا Aufenthaltsgestattung

این نوع اقامت به پناهجویان یا به درخواست کنندگان یا متقاضیان پناهندگی داده می شود و تا تصمیم‌گیری در باره تقاضای پناهندگی آنها معتبر می باشد. این اقامت حق کار یا تغییر محل اقامت و حقوق دیگر را شامل نمی‌شود، ولی تحت شرایطی ممکن است این محدودیت‌ها برداشته شوند.  

 

منوی داخلی
خانه
کارشناس رسمی
ترخیص کالا،بازرگانی
خدمات ثبتی و حقوقی
ثبت اختراع
علامت تجاری
ثبت نشان جغرافیایی
ثبت شرکت
ثبت طرح صنعتی
خدمات حقوقی
تقسیم ارث
اقامت در آلمان
ثبت شرکت در آلمان
اظهارنامه چیست
قرار تامین خواسته
چک بلامحل
قانون چک
حقوق خانواده
قانون کار
مقالات
تالار گفتگو
تماس با ما
Customs Clearance
International Reg