ثبت ،خرید، فروش، علامت تجاري، برند تجاری،09123707174+02144381154 ،ثبت علائم تجاري،ثبت علامت تجاري،ثبت نام تجاري،نام تجاري،برند،برند تجاري،ثبت برند،ثبت برند تجاري،ثبت علائم،ثبت علایم تجاري،ثبت اينترنتي،اداره ثبت علامت تجاري،اداره ثبت علائم تجاري،ثبت طرح صنعتي،اختراع،ثبت لوگو ،برند فروشی،اظهارنامه ثبت,آرم تجاري،خريد، فروش برند،ثبت،شركت،علامت تجاری فروشی،اسم تجاري،تمدید،انتقال،نشان تجاري،انتقال،مالکيت صنعتي،طبقه بندي کالا،ثبت موسسه،ثبت بين المللي،مادريد،اضافه کالا،اضافه طبقه،هزینه ثبت،مدارک،،trade ثبت علامت تجاری
يکشنبه 30 ارديبهشت 1403      07:02
 
 

علائم تجاری
ثبت علائم تجاری,ثبت علامت, 09123707174,ثبت علائم تجاری,فروش علامت تجاری,خرید علامت تجاری,ثبت برند,فروش برند,ثبت برند
ثبت علامت تجاری توسط وکلای پایه یک دادگستری، خرید و فروش برند تجاری،علامت تجاری خود را برای فروش به ما بسپارید

 ثبت نام تجاري، ثبت علامت تجاري ، ثبت علائم تجاري ، ثبت اسم تجاري، ثبت برند تجاري، ثبت لوگو، ثبت نام تجاري در ايران، ثبت نام تجاري محصول، ثبت نام تجاري کالا، مراحل ثبت نام تجاري، سازمان ثبت نام تجاري، اظهارنامه ثبت نام تجاري، فرم ثبت نام تجاري، اداره ثبت نام تجاري، هزينه ثبت نام تجاري، مدارک ثبت نام تجاري، شرايط ثبت نام تجاري، آدرس اداره ثبت نام تجاري، سامانه ثبت نام تجاري، نحوه ثبت نام تجاري، ثبت نام تجاري شرکت ، ثبت نام تجاري بين المللي ، ثبت نام صنعتي، ثبت نام تجاري در سيستم مادريد، ثبت نام تجارتي، ثبت علامت تجاري در ايران، ثبت علامت تجاري محصول، ثبت علامت تجاري کالا، مراحل ثبت علامت تجاري، سازمان ثبت علامت تجاري، اظهارنامه ثبت علامت تجاري، فرم ثبت علامت تجاري، اداره ثبت علامت تجاري، هزينه ثبت علامت تجاري، مدارک ثبت علامت تجاري، شرايط ثبت علامت تجاري، آدرس اداره ثبت علامت تجاري، سامانه ثبت علامت تجاري، نحوه ثبت علامت تجاري، ثبت علامت تجاري شرکت، ثبت علامت تجاري بين المللي ، ثبت علامت صنعتي، ثبت علامت تجاري در سيستم مادريد، ثبت علامت تجارتي، ثبت برند تجاري در ايران، ثبت برند تجاري محصول، ثبت برند تجاري کالا، مراحل ثبت برند تجاري، سازمان ثبت برند تجاري، اظهارنامه ثبت برند تجاري، فرم ثبت برند تجاري، اداره ثبت برند تجاري، هزينه ثبت برند تجاري، مدارک ثبت برند تجاري، شرايط ثبت برند تجاري، آدرس اداره ثبت برند تجاري، سامانه ثبت برند تجاري، نحوه ثبت برند تجاري، ثبت برند تجاري شرکت ، ثبت برند تجاري بين المللي ، ثبت برند صنعتي، ثبت برند تجاري در سيستم مادريد، ثبت برند تجارتي، ثبت علائم تجاري در ايران، ثبت علائم تجاري محصول، ثبت علائم تجاري کالا، مراحل ثبت علائم تجاري، سازمان ثبت علائم تجاري، اظهارنامه ثبت علائم تجاري، فرم ثبت علائم تجاري، اداره ثبت علائم تجاري، هزينه ثبت علائم تجاري، مدارک ثبت علائم تجاري، شرايط ثبت علائم تجاري، آدرس اداره ثبت علائم تجاري، سامانه ثبت علائم تجاري، نحوه ثبت علائم تجاري، ثبت علائم تجاري شرکت ، ثبت علائم تجاري بين المللي ، ثبت علائم صنعتي، ثبت علائم تجاري در سيستم مادريد، ثبت علائم تجارتي، ثبت اسم تجاري در ايران، ثبت اسم تجاري محصول، ثبت اسم تجاري کالا، مراحل ثبت اسم تجاري، سازمان ثبت اسم تجاري، اظهارنامه ثبت اسم تجاري، فرم ثبت اسم تجاري، اداره ثبت اسم تجاري، هزينه ثبت اسم تجاري، مدارک ثبت اسم تجاري، شرايط ثبت اسم تجاري، آدرس اداره ثبت اسم تجاري، سامانه ثبت اسم تجاري، نحوه ثبت اسم تجاري، ثبت اسم تجاري شرکت ثبت اسم تجاري بين المللي ، ثبت اسم صنعتي، ثبت اسم تجاري در سيستم مادريد، ثبت اسم تجارتي، ثبت لوگو تجاري در ايران، ثبت لوگو تجاري محصول، ثبت لوگو تجاري کالا، مراحل ثبت لوگو تجاري، سازمان ثبت لوگو تجاري، اظهارنامه ثبت لوگو تجاري، فرم ثبت لوگو تجاري، اداره ثبت لوگو تجاري، هزينه ثبت لوگو تجاري، مدارک ثبت لوگو تجاري، شرايط ثبت لوگو تجاري، آدرس اداره ثبت لوگو تجاري، سامانه ثبت لوگو تجاري، نحوه ثبت لوگو تجاري، ثبت لوگو تجاري شرکت ، ثبت لوگو تجاري بين المللي ، ثبت لوگو صنعتي، ثبت لوگو تجاري در سيستم مادريد، ثبت لوگو تجارتي،برند لباس،تاپ برند، نام برند،برند برها،انواع برند،برندهای معروف،دانشگاه برند، برند برتر, علامت تجاري،برند،علامت،علائم،علایم،لوگو،آرم،ثبت علامت،ثبت علامت تجاري،ثبت علايم تجاري،ثبت علائم تجاري،ثبت برند،ثبت لوگو،ثبت آرم،ثبت برند تجاري،ثبت لوگو تجاري،ثبت آرم تجاري،مدارك لازم جهت علامت تجاري،مدارك لازم جهت ثبت علايم تجاري،مدارك لازم جهت ثبت علائم تجاري،مدارك لازم جهت ثبت برند،مدارك لازم جهت ثبت لوگو،مدارك لازم جهت ثبت آرم،طرح صنعتي،ثبت بين المللي علامت تجاري،ثبت بين المللي توسط سيستم مادريد،سيستم مادريد،ثبت بين المللي برند،ثبت بين المللي لوگو،ثبت بين المللي آرم،ثبت طرح صنعتي،مدارك لازم جهت ثبت طرح صنعتي،نحوه ثبت علامت،نحوه ثبت علامت تجاری،نحوه ثبت برند،نحوه ثبت لوگو،نحوه ثبت آرم،نحوه ثبت طرح صنعتی،نحوه ثبت اختراع،نحوه ثبت علایم تجاری،نحوه ثبت علائم تجاری،نام تجاری،اسم تجاری،نشان تجاری،ثبت اسم تجاری،ثبت نشان تجاری،ثبت نام تجاری،نحوه ثبت نشان تجاری،نحوه ثبت نام تجاری،نحوه ثبت اسم تجاری،نحوه ثبت بین المللی علامت تجاری،نحوه ثبت علامت تجاری بین المللی،نحوه ثبت برند بین المللی،نحوه ثبت بین المللی برند،ثبت علامت بین المللی،ثبت بین المللی علامت،نحوه ثبت بین المللی توسط سیستم مادرید،مدارک لازم جهت ثبت برند تجاری،مدارک لازم جهت ثبت لوگو تجاری، مدارک لازم جهت ثبت آرم تجاری، مدارک لازم جهت ثبت بین المللی برند تجاری،مدارک لازم جهت ثبت اسم تجاری،مدارک لازم جهت ثبت آرم تجاری، مدارک لازم جهت ثبت نشان تجاری، مدارک لازم جهت ثبت نام تجاری،نحوه ثبت برند تجاری،نحوه ثبت آرم تجاری،نحوه ثبت لوگو تجاری، مدارک لازم جهت ثبت لوگو تجاری،نحوه ثبت در سیستم مادرید،نحوه ثبت بین المللی برند تجاری،چگونگی ثبت برند، چگونگی ثبت برند تجاری، چگونگی ثبت علامت، چگونگی ثبت علامت تجاری، چگونگی ثبت لوگو، چگونگی ثبت لوگو تجاری، چگونگی ثبت آرم، چگونگی ثبت آرم تجاری، چگونگی ثبت طرح صنعتی، چگونگی ثبت اختراع، چگونگی ثبت نام تجاری،اعتراض به ثبت علامت تجاری، اعتراض به ثبت برند، اعتراض به ثبت علامت، اعتراض به ثبت برند تجاری، اعتراض به ثبت نام تجاری،نحوه اعتراض به ثبت علامت تجاری، نحوه اعتراض به ثبت علامت، نحوه اعتراض به ثبت برند، نحوه اعتراض به ثبت برند تجاری،شکایت از ثبت علامت تجاری، شکایت از ثبت برند، شکایت از ثبت علامت، شکایت از ثبت برند تجاری،درخواست ثبت علامت، درخواست ثبت علامت تجاری، درخواست ثبت برند، درخواست ثبت برند تجاری، درخواست ثبت لوگو،درخواست ابطال علامت تجاری، درخواست ابطال علامت،طبقه بندی علایم تجاری،طبقه بندی علائم تجاری،طبقه بندی علامت تجاری،طبقه بندی طرح صنعتی،اداره ثبت علائم تجاری،اداره ثبت علایم تجاری،اداره ثبت علامت تجاری،اداره ثبت طرح صنعتی،کمسیون ماده 7،خصوصیات علامت تجاری،نکات ثبت علامت تجاری،نکات ثبت برند،اخطار رفع نقص علامت تجاری،رفع نقص علامت تجاری ،نام های تجاری

 


شماره تماس مشاوره و ثبت برند :  09123707174

ثبت برند تجاری و  نام و علائم تجاري

 

مدارک ثبت برند

 

شرایط ثبت برند و علامت تجاری و جدیدترین مراحل و ضوابط 1402

 

برند یا علامت تجاری معرف هر کسب و کاری است. کسب و کار های تولیدی و خدماتی برای اینکه بتوانند محبوبیت بیشتری در بین مشتریان و شرکت های طرف قرارداد خود به دست بیاورند، برند و علامت تجاری خود را به ثبت می رسانند. دستورالعمل ها و شرایط خاصی برای ثبت برند به صورت حقیقی یا همان شخصی و شرکتی در ایران در نظر گرفته شده است.

اطلاع از طبقه بندی ثبت علائم تجاری و همچنین مدارک مورد نیاز برای برند های حقیقی و حقوقی در موضوعات مختلف، باعث می شود تا روند ثبتی برای برند و علامت تجاری سریع تر صورت بگیرد. برای هر برند باید به دنبال طراحی لوگو اختصاصی و همچنین انتخاب نام جدید و خلاقانه بود که البته تمامی شرایط و الزمات ثبت برند را داشته باشند.

برند ها را می توان در موضوعات مختلف و به صورت فارسی یا لاتین به ثبت رساند. برای ثبت هر کدام از موضوعات برندهای مختلف باید مدارک خاصی را تهیه نمود. برای اینکه بتوانید یک فعالیت تجاری را آغاز کنید لازم است تا ابتدا برای مجوز های مختلف مانند جواز کسب اقدام نمایید. نکته مهمی که باید در مورد برند و لوگو در نظر داشته باشید این است که حتما قبل از عملیات ثبتی، استعلام های مربوط به برند های قبلی که ثبت شده اند را انجام دهید.

 

آنچه خواهید خواند...

 

 

برند چیست؟

برند در واقع یک اسم و یا علامت تجاری یا همان لوگو برای یک کسب و کار است که مشتریان و شرکت های دیگر، آن کسب و کار را با آن تصویر یا نام می شناسند. در سراسر دنیا شرکت های مختلف برای اینکه بتوانند نقش و نام خود را در ذهن مشتری حک کنند، یک نام منحصر به فرد و یک تصویر جذاب و جدید به عنوان لوگو برای خود در نظر می گیرند.

برند و لوگو که به دو صورت فارسی و لاتین قابلیت ثبت شدن دارند، علاوه بر معرفی یک کسب و کار در ذهن مشتریان، باعث قانونی شدن آن کسب و کار نیز می شوند. البته برند مارکتینگ نسبت به ثبت برند و علامت تجاری تفاوت هایی دارد. برای اینکه بتوانید از مزیت های قانونی یک برند و علامت تجاری برای جلوگیری از سواستفاده رقبا استفاده کنید، باید حتما لوگو تجاری را به صورت قانونی به ثبت برسانید.

برند در واقع به یک کسب و کار از هر نظری اعتبار و ارزش می دهد. مشتریان زمانی که از یک برند خریداری می کنند یا از خدمات آن استفاده می کنند، حس اعتماد بیشتری دارند و راحت تر می توانند برند و کسب و کار مورد نظر را به دوستان خود نیز معرفی نمایند.

اهداف ثبت برند

برای شرکت ها و کسب و کار هایی که قصد دارند هزینه هایی را برای ثبت برند بپردازند، قطعاً مزیت ها و اهدافی که این کار در پی دارد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.

ثبت برند و علامت تجاری می تواند شرکت و کسب و کار تولیدی یا خدماتی شما را از سواستفاده رقبا به خوبی محافظت کند. علاوه بر یکی از دیگر اهداف ثبت علامت تجاری و لوگو این است که کسب و کار ها بتوانند ارزش و اعتبار بیشتری را در بین مشتریان به دست بیاورند تا مشتریان با امنیت و اعتماد بیشتری از خدمات و تولیدات این برند ها استفاده نمایند.

زمانی که یک برند به صورت قانونی به ثبت رسیده باشدو تجربه خرید موفق تری را برای مشتری ایجاد کند، قطعا می تواند به سرعت در ذهن مشتری جای خود را باز کند. همین عامل باعث می شود تا مشتری، مزیت های برند را به دیگران نیز معرفی کند. این یعنی با کمترین هزینه و ثبت برند و علامت تجاری توانسته اید بازاریابی پنهان و موفقی نیز داشته باشید.

ثبت برند تجاری چگونه است؟

در صورتی که بتوانید تمامی شرایط در نظر گرفته شده برای ثبت برند به خوبی رعایت کنید شانس ثبت علامت تجاری و نام برند شما بالاتر می رود و این موضوع می تواند در بالا بردن ارزش دارایی و کسب و کار شما تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. زمانی که بتوانید عملیات ثبتی را به درستی انجام دهید و البته مارکتینگ درستی نیز برای کسب و کار خود انجام داده باشید می توانید به راحتی با صرف کمترین هزینه در تبلیغات، بیشترین بازدهی را بگیرید و این یعنی شما با صرف هزینه برای ثبت برند، علاوه بر ارزش دارایی و کسب و کار خود، می توانید ارزش تبلیغات و بازدهی آن ها را نیز بالاتر ببرید.

علاوه بر این در صورتی که ثبت برند قانونی شما انجام شود، هیچ کدام از رقبایتان نمی توانند از نام برند و لوگوی تجاری شما برای جذب مشتریان سواستفاده نمایند. البته بسیاری از افراد تصور اشتباهی در مورد برندینگ و ثبت برند به صورت قانونی دارند و گمان می کنند با برندینگ کردن کسب و کار خود این اجازه را از دیگران می گیرند که بتوانند از برند آن ها سواستفاده کنند. در حالی که تا زمانی که شما برند خود را به صورت قانونی به ثبت نرسانید، رقبایتان به راحتی می توانند از نام برند شما سواستفاده کرده و شما نیز از نظر قانونی قطعا نمی توانید کاری از پیش ببرید.

ثبت لوگو و علامت تجاری

لوگوو علامت تجاری در واقع همان نشان و نمادی است که کسب و کار شما را با آن نام می شناسند. داشتن یک لوگوو علامت تجاری منحصر به فرد باعث می شود تا کسب و کار ها و مشتریانی که قصد استفاده از خدمات و محصولات شما را دارند، به خوبی علامت تجاری شما را در ذهن خود ثبت نمایند و بدون نیاز به معرفی مجدد خدمات و محصولات شما، از این خدمات استفاده کرده یا محصولات شما را خریداری کنند.

لوگو هر برند باید به صورت منحصر به فرد و خاص باشد. این یکی از مهم ترین شرایطی است که برای تایید لوگو در نظر گرفته شده است. بنابراین برای ایجاد یک طرح خلاقانه و جدید باید از افراد متخصص استفاده کنید که بتوانند با توجه به برند های ثبت شده قبلی، یک طرح جدید را برای شما خلق کنند.

در هنگام تحویل مدارک ثبت برند، باید طرح و لوگو مورد نظر خود را در ابعاد و تعداد مشخص و همراه با دیگر علائم تجاری تحویل دهید. برای علامت های تجاری لاتین نیز این شرایط تفاوتی ندارد و باید علامت تجاری خود را با این شرایط آماده ثبت شدن نمایید.

شرایط ثبت برند

اولین و شاید مهم ترین مورد در شرایط ثبت برند و لوگو تجاری را بتوانیم عدم شباهت برند و لوگو انتخاب شده به برند های ثبت شده قبلی بدانیم. در کل محدوده ای که قرار است برند فعالیت کند و در کل ایران فقط باید یک برند و لوگو تجاری به این نام وجود داشته باشد. پس بعد از انتخاب نام برند و طراحی لوگو تجاری باید به سراغ چک کردن شباهت آن با سایر برند ها بروید.

برای جلوگیری از شباهت برند، باید تمامی استعلام های لازم را در مورد برند انتخاب شده انجام دهید تا متوجه شوید که برند و لوگو تجاری شما شباهتی به برند های ثبت شده قبلی ندارد.

به این منظور ما سیستم آنلاینی را در اختیار شما متقاضیان گرامی قرار داده که با پر کردن تنها یک فرم به صورت آنلاین، می توانید از قابلیت ثبت برندتان مطلع شوید.

در صورتی که قصد دارید یک تیم تخصصی و کارشناسان حرفه ای عملبیات استعلام ثبت برند تجاری را برای شما انجام دهند می توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید و تمامی امور استعلام خود را در سریع ترین زمان ممکن و به صورت 100% آنلاین انجام دهید.

مراحل ثبت برند

برای اینکه برند خود را به صورت قانونی به ثبت برسانید، لازم است تا مراحل زیر را طی کنید.

 • تهیه اظهار نامه در وب سایت مالکیت معنوی
 • ثبت نام اولیه
 • ارزیابی و بررسی مدارک ثبت برند فوری توسط کارشناسان اداره ثبت، بخش ثبت علائم تجاری
 • تأییدیه مدارک متقاضی لازم است دو نسخه از قرارداد را تهیه کرده، یک نسخه را بایگانی نموده، و نسخه دیگر را همراه با مدارک دیگر مجددأ از طریق پست به آدرس مرکز مالکیت معنوی ارسال نماید.

انتخاب نام خلاقانه و جدید برای برند

قبل از اینکه بخواهید استعلام های ثبت برند خود را انجام دهید و یا بعد از اینکه متوجه شدید برند شما شباهتی به برند های ثبت شده قبلی دارد، باید برای انتخاب یک اسم مناسب برای برند خود اقدام نمایید.

انتخاب اسم مناسب برای هر برند جز مهم ترین شرایط ثبت برند است ک به شما کمک می کند تا بتوانید برند خود را به خوبی به مخاطبین خود معرفی نمایید.

در قوانین مورد نظر برای ثبت برند اینگونه آمده است که استفاده از اسامی مشاهیر، بزرگان و اسامی خاص و یا اسامی نهاد های ملی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

یعنی شما علاوه بر اینکه برندی را باید انتخاب کنید که قبلا به ثبت نرسیده باشد، باید از انتخاب اسامی مشاهیر و اسامی نهاد های خاص خودداری کنید.

از دیگر شرایط ثبت برند و انتخاب نام می توان به عدم استفاده از نام مکان های جغرافیایی و تاریخی نام برد.

در واقع هر چقدر که بتوانید یک نام خلاقانه تر و جدیدتر برای برند خود انتخاب کنید، شانس ثبت کردن برند تجاری شما بالاتر می رود.

طراحی لوگو و علامت تجاری

برای لوگو تجاری نیز باید به شرایطی که در نظر گرفته شده است دقت نمایید. لوگو تجاری که طراحی و برای برند خود انتخاب می کنید نباید به هیچ عنوان شباهتی به لوگو های تجاری طراحی شده قبلی داشته باشد. در واقع می توانیم بگوییم که برای طراحی لوگو تجاری نیز هر چقدر لوگو شما خلاقانه تر باشد، شانس ثبت کردن برند تجاری برای شما بالاتر می رود.

در مراحل ثبت برند به این موضوع اشاره کردیم که هر چقدر بتوانید نام و لوگو تجاری جدیدتر و خلاقانه تری را خلق کنید، قطعاً شانس ثبت کردن برند شما بالاتر می رود. اما این به آن معنا نیست که هر لوگو تجاری و نامی را بتوانید برای برند خود انتخاب نمایید.

نام برند شما علاوه بر اینکه باید نگاهی به آینده داشته باشد و هزینه های تبلیغات را برای شما کاهش دهد، باید ارتباط مفهومی درستی با کسب و کار شما داشته باشد. یعنی در صورتی که در زمینه ای خاص فعالیت می کنید، باید برند و لوگو تجاری ارتباط مفهومی با این زمینه داشته باشد و مشتری در همان نگاه اول متوجه فعالیت ها، خدمات و تولیدات شما شود.

استعلام ثبت برند

همانطور که گفته شد، نام برند و لوگویی که برای آن طراحی می کنید، نباید به هیچ عنوان شباهتی به برند های ثبت شده قبلی داشته باشد. در هر موضوعی که قصد داشته باشید برند و علامت تجاری را به صورت قانونی به ثبت برسانید، باید ابتدا استعلام های لازم در مورد آن موضوع و برند را انجام دهید.

استعلام ثبت برند در کاهش هزینه ها و مدت زمان ثبت برند و علامت تجاری تاثیر مستقیمی دارد. به صورت کلی برای اینکه بتوانید از تشابه نام برند با برند هایی که قبلا به ثبت رسیده اند جلوگیری کنید می توانید استعلام های مربوطه را انجام دهید. معمولاً استعلام برند ها به صورت آنلاین انجام می شود. از طریق فرم های قرار گرفته روی سامانه ثبت نیز می توانید استعلام مربوط به موضوع، نام و لوگوی برند خود را انجام دهید.

علائم تجاری که نمی توان ثبت نمود

در دستوالعمل های در نظر گرفته شده برای ثبت برند و علامت تجاری، برخی از نام ها و برند هایی که ثبت شده اند به هیچ عنوان قابلیت ثبت شدن ندارند. در ادامه به تمامی این موارد اشاره می کنیم.

 • پرچم رسمی ایران با علامت مخصوص جمهوری اسلامی
 • علامت یا آرم های دولت ایران
 • علامت هلال احمر
 • پرچم های منتسب به دولت و کشور ایران و هر پرچم منع شده توسط دولت ایران
 • علامت تجاری موسسات رسمی مانند صلیب سرخ، رجاء، همراه اول و
 • كلمات و یا عباراتی كه موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و ایران و امثال آن
 • علائمی كه مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.
 • واژه های عام: به عنوان مثال کلمه رایانه و یا کتاب به تنهایی قابل ثبت نیستند زیرا این کلمات واژه هایی عام برای کلیه محصولات با این نام هستند.
 • واژه های توصیف کننده: این کلمات به منظور توصیف محصولات و اجناس به کار م روند. مثلا ثبت برند خوشمزه و شیرین برای انواع خوراکی به تنهایی و بدون پسوند، قابل ثبت نخواهد بود.
 • علائم گمراه کننده: به عنوان مثال ثبت علامت تجاری جهت عرضه انواع شیره خرما و انگور با تصویر زنبور عسل مردود خواهد شد. چرا که موجب تصور اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان شده و خریداران ممکن است چنین محصولی را با تصور عسل خریداری نمایند.
 • علائم خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه: به طور کلی کلمات و تصاویر نقض کننده موازین ، هنجارهای اخلاقی ، عرفی و مذهبی جامعه غیر قابل ثبت است.
 • پرچم، نشان های سلطنتی، علائم رسمی دولتی و نشان کشور و سازمان های بین المللی که نمونه آنها به دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی اعلام شده به طور معمول قابل ثبت نیستند مگر اینکه مجوز مراجع صلاحیت دار بین المللی داشته باشند.
 • همچنین موارد زیر قابل ثبت نخواهد بود:
 • در صورت تشابه زیاد علامت و برند دو موسسه به طوری که کالا و خدمات دو موسسه از هم قابل تمایز نباشند.
 • علامت یا نام تجاری که عینا یا به شکلی گمراه کننده مشابه یا ترجمه علامت یا نام تجاری برای همان نوع کالا ، خددمات و طبقه ، اما متعلق به موسسه یا فرد دیگری باشد.
 • عین علامتی که پیش از این به نام شخص یا شرکت دیگری ثبت شده باشد و یا شخص دیگری قبلا تقاضای ثبت داده و تاریخ تقاضای آن فرد مقدم باشد و یا دارای حق تقدم ثبت باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند

بعد از انتخاب اسم مناسب و همچنین طراحی لوگو تجاری در ادامه مراحل باید به سراغ تهیه مدارک برای اشخاص حقیقی و حقوقی بروید. در ادمه لیست مدارک مورد نیاز برای اینکار آورده شده است.

مدارک ثبت برند اشخاص حقیقی

 • کپی شناسنامه و کارت ملی جدید
 • کپی مجوز فعالیت که می تواند جواز کسب، پروانه بهره برداری و … باشد.
 • تصویر کارت بازرگانی ( در صورت نیاز برای ثبت برند به صورت لاتین و انجام صادارت و واردات)

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی

 • تصویر مدارک شناسایی اعضا شامل کارت ملی جدید و شناسنامه
 • تصویر آخرین روزنامه رسمی تغییرات شرکت
 • کپی مجوز فعالیت (جواز کسب – پروانه بهره برداری و …)
 • تصویر علامت تجاری بع تعداد و ابعاد لازم
 • تصویر کارت بازرگانی معتبر در صورت نیاز به انجام مراحل ثبت برند لاتین

هزینه ثبت برند

در سامانه های مختلف با توجه به خدماتی که ارائه می شود، هزینه های متفاوتی برای ثبت علامت تجاری در نظر گرفته می شود. ثبت لوگو و علامت تجاری اگر به صورت آنلاین صورت بگیرد هزینه های کمتری خواهد داشت.

همانطور که گفته شد برند ها را می توان به صورت شخصی و حقوقی به ثبت رساند. هزینه ثبت علامت تجاری شامل پرداخت هزینه در مراحل مختلف است. برای استعلام ثبت برند تجاری لازم است تا هزینه ای را در نظر بگیرید.

یکی از متغیرهایی که برای هزینه ثبت علامت تجاری وجود دارد و نقش بسیار زیادی در این مورد ایفا می کند، مربوط به طبقات برند های مختلف می باشد. برند های تجاری در 45 طبقه مختلف تقسیم می شوند.

پس کلا هزینه های ثبت با توجه به مواردی مانند قیمت چند نوبت آگهی، هزینه های بررسی، هزینه وکیل و یا مابالتفاوت هزینه ها جهت ثبت در تمام یا بخشی از طبقات مختلف در نظر گرفته می شود.

معیار و فاکتور مهم دیگری که در هزینه های ثبتی موثر است، ارائه مدارک لازم برای ثبت برند و علامت تجاری است. در صورتی هزینه های ثبتی میزان تعریف شده است که نیاز به دریافت مجوز ها و مدارک اولیه نداشته باشید. در صورتی که نیاز داشته باشید که جواز کسب یا مجوز های اولیه را دریافت کنید، قطعاً هزینه های ثبت علامت تجاری برای شما بیشتر خواهد بود.

انواع هزینه ثبت برند

به صورت کلی برای اینکه بتوانید برند و علامت تجاری را به صورت قانونی به ثبت برسانید باید هزینه های زیر را پرداخت کنید.

 • هزینه ثبت اظهارنامه و تهیه آن به صورت درست و قانونی
 • هزینه آگهی تقاضای ثبت در روزنامه اول
 • هزینه حق الثبت (این هزینه برای هر سایت و سامانه متفاوت است)
 • هزینه انتشار آگهی در روزنامه دوم (جهت ثبت نهایی علامت تجاری)

**** این هزینه های برای برندهای حقیقی و حقوقی و برند های لاتین و فارسی با هم متفاوت هستند. برای درک بهتر و آگاهی کامل تر از لیست کامل هزینه ثبت برند و علامت تجاری پیشنهاد می شود، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

چرا هزینه و تعرفه ما پایین تر است؟

شاید با دیدن هزینه های مربوط به خدمات ثبتی ما از خود پرسیده باشید که دلیل این همه تفاوت نسبت به دیگر موسساتی که در این حوزه فعالیت می کنند، چپیست؟

برای پاسخ بهتر به این سوال باید گفت که امور ثبتی به عنوان یک امور خدماتی در نظر گرفته می شود و در کنار هزینه های ثابتی که برای پرداخت روزنامه رسمی و هزینه ثبت طبقات مختلف برند پرداخت می شود، باید هزینه هایی را نیز به عنوان خدمات در نظر گرفت.

با توجه به اینکه تمامی مراحل ثبت برند و علامت تجاری از انتخاب اسم تا تاید نهایی و انتشار روزنامه کثیرالانتشار، در سامانه ثبت به صورت آنلاین انجام می شود، هزینه های خدماتی برای امور ثبت برند کاهش پیدا کرده است.

ضمنا در این سامانه فرم هایی قرار گرفته است که به راحتی این امکان را به شما می دهد تا بتوانید امور مربوط به ثبت برند و درخواست های مختلف را به صورت آنلاین پرداخت نمایید و نیازی به مراجعه حضوری نباشد.

تعرفه و هزینه ثبت برند برای موضوعات مختلف و برای انواع برند حقیقی و حقوقی در این سامانه تفاوتی با هم ندارد و شما به راحتی می توانید با ارزان ترین هزینه و تعرفه در سراسر کشور، امور ثبتی خود را انجام دهید.

 تمدید، فروش و انتقال برند و علامت تجاری

بعد از ثبت برند با توجه به ارزش و اعتباری که کسب و کار مورد نظر به دست می آورد، می توان برند ثبت شده را به فروش رساند یا با دریافت هزین هایی آن را به دیگری منتقل نمود. در صورتی که قصد داشته باشید از مزیت های علامت تجاری ثبت شده مجدداً استفاده نمایید می توانید برند خود بعد از دوره 10 ساله اولیه مجدداً تمدید کنید. در نظر داشته باشید که تمدید برندهای ثبت شده باید 6 ماه قبل از تاریخ سررسید 10 ساله آن ها باشد.

اگر قصد انتقال برند حقیقی یا حقوقی را دارید باید مدارک زیر را تهیه کنید. ( اگر می خواهید برند دیگری را به نام خود انتقال دهید یا برند خود را به نام دیگران انتقال دهید، این مدارک برای شما الزامی است)

مدارک مورد نیاز برای انتقال برند حقیقی:

اصل گواهی ثبت علامت
صلح نامه توسط فروشنده برای انتقال برند در دفترخانه اسناد رسمی
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی فروشنده
اصل و کپی شناسنامه خریدار

مدارک مورد نیاز برای انتقال برند حقوقی:

اصل گواهی ثبت علامت
صلح نامه توسط فروشنده برای انتقال برند در دفترخانه اسناد رسمی
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
اصل و کپی مدارک ثبت شرکت
اصل و کپی مدارک شناسایی خریدار


سوالات متداول:

شرایط ثبت برند حقیقی چگونه است؟

برای ثبت برند حقیقی نیازی به ثبت شرکت ندارید و با مدارک شناسایی و کپی مجوز فعالیت می توانید برند خود را به ثبت برسانید.

مهم ترین شرط ثبت برند کدام است؟

مهم ترین شرط برای ثبت برند فوری، عدم شباهت برند به برند های ثبت شده قبلی است.

 

 

 

 

ثبت علائم تجاری,ثبت علامت, 09123707174,ثبت علائم تجاری,فروش علامت تجاری,خرید علامت تجاری,ثبت برند,فروش برند,ثبت برند