رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه خبر داد :

تشکیل دادگاه های صلح در سراسر کشور تا آذرماه سال جاری

🔘 فلسفه وجودی دادگاه های صلح ، ایجاد صلح و سازش بیشتر در پرونده های قضایی با کمک شوراهای حل اختلاف است.

🔘دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح ، ترکیبی از دعاوی حقوقی ، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی دادگاه صلح ، ایجاد و ترویج صلح و سازش در میان مردم است و شوراهای حل اختلاف در کنار این دادگاه می توانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.

🔘ممکن است تا 60 درصد پرونده های دادگستری که قابلیت صلح وسازش دارند به شعب دادگاه صلح ارجاع شوند و بر اساس قانون لزوما باید تا آذرماه سال جاری دادگاه های صلح در سراسر کشور تشکیل شوند.

How do convicted child sex offenders get working with children checks?

 

مهدی شکوهی کارشناس رسمی دادگستری امور گمرکی 09123707174

کارشناس رسمی،کارشناس دادگستری،کارشناس امورگمرکی،کارشناس امور گمرکی،کارشناس رسمی دادگستری،کارشناس رسمی دادگستری گمرکی،کارشناس رسمی گمرکی،کارشناس رسمی امورگمرکی،کارشناس دادگستری گمرک،کارشناس دادگستری بازرگانی، تعرفه کارشناس رسمی، حق الزحمه کارشناسی، هزینه کارشناس رسمی، انتخاب کارشناس رسمی